Herb Opole

Strażnicy mogą wystawiać mandaty za łamanie uchwały antysmogowej.

29/10/2018 Aleksandra Węgrzyn


Od początku listopada strażnicy miejscy mogą wystawiać mandaty za łamanie przepisów prawa miejscowego, jakim jest uchwała antysmogowa. Stało się to możliwe dzięki zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Do tej pory, pomimo tego, że uchwała antysmogowa weszła w życie w województwie opolskim dnia 1 listopada 2017r., straże gminne mogły jedynie informować o nieprawidłowościach, a w przypadku stwierdzenia naruszeń, przekazać sprawę do Policji bądź złożyć wniosek do sądu o ukaranie. Strażnicy mogli wystawiać mandaty jedynie w przypadku stwierdzenia spalania odpadów w piecach i kotłach domowych oraz na powierzchni ziemi.

Od listopada straż gminna może ukarać za stosowanie z paliw wymienionych w uchwale, tj. paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%, mułów i flotokoncentratów węglowych, paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20% (szczegóły: załączona uchwała antysmogowa).


Uchwala_Nr_XXXII.367.2017_Sejmiku_Wojewodztwa_Opolskiego_z_dnia_26_wrzesnia_2017r.pdf
Rozporzadzenie_Ministra_spraw_wewnetrznych_i_administracji_z_11_pazdziernika_2018.pdf
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu