Herb Opole
Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - składanie deklaracji rozpocznie się od dnia 1 lipca 2021 r., od tego też dnia właściciel/zarządca istniejącego budynku ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji. Deklaracje będzie można składać:
-w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji;
- w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Opola.

14/06/2021 Marcin Węgrzyn
ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2021 z terenu miasta Opola

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Miasto Opole ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie Opola.
            W związku z powyższym Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola w ramach realizacji „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”.

 

01/06/2021 Marcin Węgrzyn
Franek przypomina, że można jeszcze składać wnioski o dotacje na zmianę ogrzewania

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przypomina, że można jeszcze  składać wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Opola na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku. Zachęcamy do obejrzenia  krótkiego filmu, w którym Franek, bohater komiksu „Franek i drzewolanie”,  tłumaczy co należy zrobić, aby uzyskać dotację na zmianę ogrzewania.

Szczegółowe informacje na temat dotacji, można znaleźć pod linkiem.

18/05/2021 Marcin Węgrzyn
Konkurs plastyczno - techniczny dla Przedszkoli i Szkół Podstawowych
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa gorąco zachęca do wzięcia udziału w Konkursie plastyczno – technicznym, którego celem jest przygotowanie projektu maskotki promującej program „Czyste powietrze – oddech dla Opola”. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Opola.  Konkurs odbędzie się w dniach 17.05-28.05.2021r. Spośród nadesłanych prac, Komisja Konkursowa wyłoni po 3 najlepsze prace w poszczególnych kategoriach (Przedszkola, Klasy 1-3 oraz klasy 4-8 w Szkołach Podstawowych), które zostaną nagrodzone:

- Pierwsze miejsce – nagroda o wartości 350zł brutto;
- Drugie miejsce – nagroda o wartości 200zł brutto;
- Trzecie miejsce - nagroda o wartości 100zł brutto).

14/05/2021 Marcin Węgrzyn
Miasto Opole przystąpiło do Projektu LIFE AQP pn. „WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”


Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów (w tym Miasto Opole) oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Projekt jest realizowany w okresie od października 2020 r. do września 2022 r.


Cel Projektu:
Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach, w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza (POP), poprzez:
1. Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie POP.
2. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP.

13/05/2021 Marcin Węgrzyn
System prognoz jakości powietrza, który powstał w ramach projektu AIR TRITIA
System prognoz jakości powietrza powstał w ramach projektu AIR TRITIA. System ten zgodnie z zapisami celu projektu ma stanowić źródło informacji o przewidywanych chwilowych (jednogodzinnych) stężeniach zanieczyszczeń powietrza. Wynika to z faktu, że zaimplementowana do prawodawstwa krajów członkowskich Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy nakazuje, aby w przypadku gdy w określonym obszarze (strefie lub aglomeracji) istnieje zagrożenie, że poziomy zanieczyszczeń w powietrzu będą ponad normatywne w stosunku do określonych progów zawartych w załącznikach do wyżej wymienionej Dyrektywy, państwa członkowskie opracowują plany określające krótkoterminowe działania, podejmowane w celu ograniczenia zagrożenia lub skrócenia czasu występowania przekroczenia.
System prognoz krótkoterminowych zanieczyszczeń powietrza dla obszaru AIR TRITIA (PWS) opracowany jest przez IMGW PIB.

Z ww. prognoz można korzystać uruchamiając poniższy lin:
07/05/2021 Marcin Węgrzyn
Kontakt
Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. +48 77 54 11 375
fax +48 77 45 11 876
Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole
tel. +48 77 45 11 800Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu