Herb Opole
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu

KOMUNIKAT 3/PD/2019 (Ostrzeżenie)

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 94 ust. 1c, w nawiązaniu do art. 93 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyzko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.

Treść komunikatu pod linkiem
Komunikat_3PD.PDF

18/04/2019 Katarzyna Krzyśków
Resort środowiska proponuje bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące informowania o smogu

Resort środowiska zaproponował nowe poziomy informowania i alarmowania o smogu, co jest bardzo istotne dla grup społecznych szczególnie narażonych na niekorzystny wpływ zanieczyszczeń np. osób starszych.

11/04/2019 Katarzyna Krzyśków
Weszła w życie nowelizacja przepisów ws. kotłów na paliwa stałe. Trudniej będzie sprzedać kopciucha

Od 11 marca 2019 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe. Ma ono ograniczyć możliwość obchodzenia przepisów, co do tej pory pozwalało na handel „kopciuchami” niespełniającymi norm emisyjnych.

13/03/2019 Katarzyna Krzyśków
Informowanie o jakości powietrza po nowemu. Będzie jeden, spójny system

Od 1 stycznia 2019 r. Państwowy Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski. Gwarantuje to spójność opracowywanych danych emisyjnych oraz innych danych wejściowych stanowiących podstawę prowadzenia analiz modelowania w skali regionalnej i krajowej. Celem zmian jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także wzmocnienie systemu oceny wpływu zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi. Rezultatem wprowadzanych zmian będzie bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz prognoz jakości powietrza.

08/03/2019 Katarzyna Krzyśków
Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO) pozyskała kolejną dotację na realizację dużych projektów sieciowych na terenie Opola. ECO zrealizuje 10 zadań o łącznej wartości ponad 17 mln zł, z czego ponad 5,5 mln zł stanowi kwota dotacji.

Środki dotacyjne przyznane ECO pochodzą z Funduszu Spójności w ramach realizacji działania „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To już czwarta umowa podpisana przez ECO i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), w ostatnim czasie.

26/02/2019 Katarzyna Krzyśków
Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego wymagań dla pieców i kotłów
Ma to uniemożliwić „wprowadzanie do sprzedaży i obrotu kotłów wysokoemisyjnych”.

W 2017 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Regulacja jest jednym z elementów przyjętych przez rząd rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów – tzw. Programu „Czyste powietrze”. Rozporządzenie wprowadziło do polskiego prawa restrykcyjne wymagania dla kotłów na paliwo stałe. Dotyczą one urządzeń od 0 do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Ponadto uregulowało krajowe wymagania dotyczące „granicznych poziomów emisji tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, a także zakaz stosowania rusztu awaryjnego”.
26/02/2019 Katarzyna Krzyśków
Kontakt
Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. +48 77 54 11 375
fax +48 77 45 11 876
Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole
tel. +48 77 45 11 800Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu