Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole odwiedź nas na facebookuOdwiedź facebooka
menu boczne

Aktualności

zdjęcie aktualności

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

          Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Opola w ramach realizacji „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”. 
        Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in.: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości.
          Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
          Szczegółowe zasady naboru wniosków o udzielenie dofinansowania, warunki i wysokość dofinansowania, informacje o ocenie wniosków zostały określone w Uchwale Nr LXXXV/1462/24 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032.
18/04/2024 Klaudia Rosa
przycisk wyślijwięcej
zdjęcie aktualności

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

     Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” rozszerzając zakres osób mogących się zwrócić o dofinansowanie o:

  • najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność miasta Opola wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność miasta Opola,
  • wspólnoty mieszkaniowe w budynkach mieszkalnych gdzie znajduje się od 3 do 7 lokali.

  

28/03/2024 Marcin Węgrzyn
przycisk wyślijwięcej
zdjęcie aktualności

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku

Inwentaryzacja budynku polega na zebraniu informacji dotyczących danego budynku potrzebnych z punktu widzenia utraty ciepła i emisji CO2. Inwentaryzacja składa się z danych dotyczących parametrów technicznych budynku i źródeł jego ogrzewania. Inwentaryzacja parametrów technicznych jest dobrowolna. Dzięki niej można zyskać uproszczoną analizę efektywności energetycznej, która pozwala ocenić stan budynku i może pomóc lepiej zarządzać kosztami ogrzewania.

Każdy budynek traci ciepło. Właściciel nieruchomości dba o budżet i dąży do tego, aby utrata ciepła była jak najmniejsza. W szacowaniu wydatków przydatne są informacje, które czynniki i w jakim stopniu wpływają na koszty ogrzewania. Można tę wiedzę uzyskać dzięki inwentaryzacji budynku. 

20/03/2024 Marcin Węgrzyn
przycisk wyślijwięcej
zdjęcie aktualności

Konsultacje Programu ochrony środowiska przed hałasem - 2024 r.

Informujemy, że zgodnie z art. 119a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 15 stycznia 2024 r. podjął uchwałę Nr 11435/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” i skierowania go do konsultacji społecznych oraz opiniowania.

Więcej informacji pod linkiem: https://bip.opolskie.pl/2023/12/program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-2024-r/

26/01/2024 Marcin Węgrzyn
przycisk wyślijwięcej
zdjęcie aktualności

Nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na terenie miasta Opola na zadania planowane do realizacji w 2024r.

18/01/2024 Marcin Węgrzyn
przycisk wyślijwięcej
zdjęcie aktualności

NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych w ramach "Programu czyste powietrze oddech dla Opola" planowanych do realizacji w 2024 roku. 

09/01/2024 Joanna Witos
przycisk wyślijwięcej

Kontakt

Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Plac Wolności 7-8
45-018 Opole

Telefon:
+48 77 54 11 375
Fax:
+48 77 45 11 876

Telefon:
+48 77 45 11 910
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu