Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole
menu boczne

Aktualności

zdjęcie aktualności

Alert RCB o bardzo złym stanie powietrza

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o nowych powiadomieniach - Alert RCB (SMS-owe ostrzeżenie) rozsyłany będzie przy bardzo złym stanie powietrza. Alert otrzymywać będą wszystkie osoby przebywające w danym powiecie w którym prognozowane będzie przekroczenie poziomu alarmowego dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

02/11/2021 Joanna Witos
przycisk wyślijwięcej
zdjęcie aktualności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.) - składanie deklaracji rozpoczęło się od dnia 1 lipca 2021 r.

Deklaracje powinien złożyć właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW. W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca powinien zgłosić deklarację, natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie. Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

26/10/2021 Joanna Witos
przycisk wyślijwięcej
zdjęcie aktualności

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

    Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

    Celem kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

08/09/2021 Joanna Witos
przycisk wyślijwięcej
zdjęcie aktualnościPiec

Kalkulator niskiej emisji

Kalkulator niskiej emisji - Sprawdź, co spalasz w piecu!
Została uruchomiona aplikacja, dzięki której można oszacować, jakie skutki powoduje palenie w piecach różnych surowców (węgla, oleju opałowego, gazu ziemnego, ekogroszku, a także odpadów). Sprawdź, jaką emisję zanieczyszczeń można spowodować wrzucając do pieca tonę węgla, a co, jeśli wrzucimy do niego butelkę PET bądź czasopisma.

16/07/2021 Joanna Witos
przycisk wyślijwięcej
zdjęcie aktualnościWażne

Od 1 lipca obowiązują zmiany w programie „Czyste Powietrze”

1 lipca 2021 r. weszła  w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.

Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie Czyste powietrze (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

02/07/2021 Marcin Węgrzyn
przycisk wyślijwięcej
zdjęcie aktualnościProjekt Life

Miasto Opole przystąpiło do Projektu LIFE AQP pn. „WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”


Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów (w tym Miasto Opole) oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Projekt jest realizowany w okresie od października 2020 r. do września 2022 r.


Cel Projektu:
Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach, w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza (POP), poprzez:
1. Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie POP.
2. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP.

13/05/2021 Marcin Węgrzyn
przycisk wyślijwięcej

Kontakt

Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon:
+48 77 54 11 375
Fax:
+48 77 45 11 876

Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole

Telefon:
+48 77 45 11 800
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu