Herb Opole
Projekt AIR TRITIA
Miasto Opole od sierpnia 2017r. bierze udział w projekcie pn.: „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie TRITIA/ AIR TRITIA”. Głównym celem projektu AIR TRITIA jest znalezienie rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i poprawą jakości życia mieszkańców, poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia mieszkańców pogranicza czesko-polsko-słowackiego. Projekt ma pomóc w ujednoliceniu na poziomie międzynarodowym przestrzennych baz niezbędnych danych, narzędzi do efektywnego zarządzania jakością powietrza (system zarządzania jakością powietrza i system ostrzegawczy).
05/12/2019 Marcin Węgrzyn
Prezentacja na temat realizacji programu „Czyste powietrze – oddech dla Opola”
22/11/2019 Marcin Węgrzyn
KOMUNIKAT!
Dnia 19 listopada 2019r. Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wydał komunikat 6/PD/2019 dot. przekroczeń w dniu 26 października br. na obszarze miasta Opola dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 (lokalizacja punktu pomiarowego, w którym wystąpiło przekroczenie - ul. Koszyka).
20/11/2019 Dominika Rucka
Oddychaj Polsko

Firma Airly, która jest dostawcą usługi pod nazwą: „Monitoring Wspomagający ocenę jakości powietrza w Mieście Opolu” wraz z Onetem jako czołowym medium internetowym w Polsce przygotowała wyczerpujący raport o smogu w naszym kraju. Został on oparty na pomiarach z sensorów ulokowanych w 1425 miejscowościach. Za podstawę badania posłużyło 13 miliardów próbek jakości powietrza z sensorów zgromadzonych na przestrzeni ostatnich dwóch lat (w tym sensorów z terenu miasta Opola).

19/11/2019 Dominika Rucka
RAPORT z dnia 7 listopada 2019 roku z konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola projektu aktu prawa miejscowego: uchwały Rady Miasta Opola w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste
Konsultacje odbyły się na  podstawie § 18 ust. 1 uchwały nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2442), zmienionej uchwałą nr VIII/167/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. Konsultacje poprzedzono akcją informacyjną, która została ogłoszona w dniu 15.10.2019 r. i trwała do dnia 29.10.2019 r.
W akcji informacyjnej wykorzystano następujące kanały informacyjne:
1. Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miasta Opola.
2. Tablica informacyjna Urzędu Miasta Opola.
13/11/2019 Dominika Rucka
Samorządowa koalicja na rzecz neutralności klimatycznej

Ponad 20 samorządów z całego kraju podpisało „Deklarację współpracy klimatycznej polskich miast i gmin”, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej miast do 2050r.

Polskie samorządy zadeklarowały intensyfikację działań na rzecz ochrony klimatu. Stało się to za sprawą podpisanej przez przedstawicieli samorządów z całego kraju „Deklaracji współpracy klimatycznej polskich miast i gmin”. Swój podpis pod deklaracją złożyło dotąd ponad 20 przedstawicieli polskich miast i gmin. Mowa o prezydentach Gdańska, Gdyni, Sopotu, Łodzi, Kielc, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, zastępcach prezydentów Poznania, Opola, Słupska, Wejherowa, burmistrzach: Kartuz, Redy, Czerska, Pelplina, Pucka, starosta Kartuski, wójt Somonina oraz przedstawiciele Sosnowca, Bydgoszczy, Trzebnicy i Warszawy.

13/11/2019 Dominika Rucka
Kontakt
Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. +48 77 54 11 375
fax +48 77 45 11 876
Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole
tel. +48 77 45 11 800Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu