Herb Opole
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI
06/06/2019 Dominika Rucka
ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI na bezpłatne szkolenie z zakresu skutków spalania odpadów w domowych piecach

Urząd Miasta Opola ma przyjemność zaprosić nauczycieli wszystkich szczebli i przedmiotów nauczania z placówek publicznych na bezpłatne szkolenie z zakresu skutków spalania odpadów w domowych piecach.

04/06/2019 Dominika Rucka
DZIAŁANIA MIASTA OPOLA PODEJMOWANE W WALCE O POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA
23/05/2019 Dominika Rucka
Kara za kopciucha. Prawo ochrony środowiska przyjęte przez Radę Ministrów
22/05/2019 Dominika Rucka
Rząd chce przyspieszyć walkę ze smogiem. Obowiązek monitorowania przez zarządy województw realizacji działań samorządów w planach ochrony powietrza - to jedna z propozycji ustawowy
20/05/2019 Dominika Rucka
Rada Miasta Opola w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę Nr VII/124/19 w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030”
 „Plan adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030” (dalej: MPA, Plan Adaptacji) powstał w ramach projektu Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami. Projekt finansowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
pt.: „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”.
Miasto Opole przystąpiło do ww. Projektu na podstawie Porozumienia Nr 1/2017/DZM pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a Ministrem Środowiska zawartym w dniu 23 czerwca 2015 r.
20/05/2019 Marcin Węgrzyn
Kontakt
Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. +48 77 54 11 375
fax +48 77 45 11 876
Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole
tel. +48 77 45 11 800Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu