Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole
menu boczne

Aktualności

zdjęcie aktualności

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania i chłodzenia budynku?

Planujesz remont domu? A może chcesz rozpocząć budowę nowych własnych czterech ścian?


12/08/2022 Joanna Witos
przycisk wyślijwięcej
zdjęcie aktualności

Czyste Powietrze Plus

W dniu 15.07.2022r. ruszył pilotażowy program Czyste Powietrze Plus zakładający prefinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych do 50% dla budynków jednorodzinnych.
22/07/2022 Joanna Witos
przycisk wyślijwięcej
zdjęcie aktualności

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania ozonu w powietrzu

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu w Opolu na os. Armii Krajowej i Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego prognozowana jest zła jakość powietrza. Prognozowane na dzień 21.07.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla ozonu obejmuje: powiat opolski z miastem Opole i powiat kędzierzyńsko-kozielski z miastem Kędzierzyn-Koźle.

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/7313 

21/07/2022 Marcin Węgrzyn
przycisk wyślijwięcej
zdjęcie aktualności

XII spotkanie informacyjne w ramach projektu pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”

Gminny Koordynator POP zaprasza mieszkańców Miasta Opola na spotkanie edukacyjno- informacyjne dotyczące jakości powietrza, które odbędzie się 6 lipca 2022 r. o godz. 13:00 w Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1, 45-064 Opole.

05/07/2022 Joanna Witos
przycisk wyślijwięcej
zdjęcie aktualności

PRZEDŁUŻENIE DO 20 LIPCA TERMINU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA OPOLA W RAMACH „PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - ODDECH DLA OPOLA” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2022.

Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019r., poz. 3855 ze zm.) - ogłaszam nabór wniosków od beneficjentów (osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Opola) zainteresowanych uzyskaniem dotacji na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku poprzez:

04/07/2022 Joanna Witos
przycisk wyślijwięcej
zdjęcie aktualności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.) - składanie deklaracji rozpoczęło się od dnia 1 lipca 2021 r.

Deklaracje powinien złożyć właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW. W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca powinien zgłosić deklarację, natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie. Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

07/06/2022 Joanna Witos
przycisk wyślijwięcej

Kontakt

Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Plac Wolności 7-8
45-018 Opole

Telefon:
+48 77 54 11 375
Fax:
+48 77 45 11 876

Telefon:
+48 77 45 11 910
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu