Herb Opole
Ruszył rozszerzony miejski monitoring jakości powietrza
Od 2 stycznia uruchomiony został nowy system monitoringu jakości powietrza dla Opola. Dotychczas obejmował on 25 czujników firmy AIRLY, a obecnie mamy już dostęp do 40 lokalizacji.
W ramach systemu we wszystkich lokalizacjach dotychczasowych oraz nowych zamontowane zostały nowe czujniki, które są wyposażone w zasilanie awaryjne w postaci akumulatora, który zapewni działanie urządzenia przez minimum 4 dni, w przypadku braku zasilania oraz system powiadamiania o zmianie zasilania z sieciowego na akumulatorowe. Czujniki dokonują pomiaru co 5 (lub 10) minut i wskazują serię zmierzonych parametrów tj.: poziom stężenia pyłu PM10, pyłu PM2.5, temperaturę, ciśnienie i wilgotność. Wszystkie te dane są dostępne dla mieszkańców w formie mapy z „buźkami” na dotychczasowym portalu:  https://airly.eu/opole/.
08/01/2020 Marcin Węgrzyn
„Program czyste powietrze – oddech dla Opola”. Zmienione zasady od 2020 roku.
W dniu 28 listopada 2019r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr XIX/387/19 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola", która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego  pod poz. 3855.  
23/12/2019 Marcin Węgrzyn
Projekt AIR TRITIA
Miasto Opole od sierpnia 2017r. bierze udział w projekcie pn.: „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie TRITIA/ AIR TRITIA”. Głównym celem projektu AIR TRITIA jest znalezienie rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i poprawą jakości życia mieszkańców, poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia mieszkańców pogranicza czesko-polsko-słowackiego. Projekt ma pomóc w ujednoliceniu na poziomie międzynarodowym przestrzennych baz niezbędnych danych, narzędzi do efektywnego zarządzania jakością powietrza (system zarządzania jakością powietrza i system ostrzegawczy).
05/12/2019 Marcin Węgrzyn
Prezentacja na temat realizacji programu „Czyste powietrze – oddech dla Opola”
22/11/2019 Marcin Węgrzyn
KOMUNIKAT!
Dnia 19 listopada 2019r. Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wydał komunikat 6/PD/2019 dot. przekroczeń w dniu 26 października br. na obszarze miasta Opola dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 (lokalizacja punktu pomiarowego, w którym wystąpiło przekroczenie - ul. Koszyka).
20/11/2019 Dominika Rucka
Oddychaj Polsko

Firma Airly, która jest dostawcą usługi pod nazwą: „Monitoring Wspomagający ocenę jakości powietrza w Mieście Opolu” wraz z Onetem jako czołowym medium internetowym w Polsce przygotowała wyczerpujący raport o smogu w naszym kraju. Został on oparty na pomiarach z sensorów ulokowanych w 1425 miejscowościach. Za podstawę badania posłużyło 13 miliardów próbek jakości powietrza z sensorów zgromadzonych na przestrzeni ostatnich dwóch lat (w tym sensorów z terenu miasta Opola).

19/11/2019 Dominika Rucka
Kontakt
Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. +48 77 54 11 375
fax +48 77 45 11 876
Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole
tel. +48 77 45 11 800Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu