Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole
menu boczne

Aktualności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.) - składanie deklaracji rozpoczęło się od dnia 1 lipca 2021 r.

Deklaracje powinien złożyć właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW. W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca powinien zgłosić deklarację, natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie. Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

07/06/2022 Joanna Witos

Spotkanie informacyjne w ramach projektu pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Miasta Opola na kolejne spotkanie edukacyjno- informacyjne dotyczące jakości powietrza w naszej gminie, które odbędzie się 2 czerwca 2022 r. o godz. 17:00 w Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1, 45-064 Opole.

30/05/2022 Joanna Witos

NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych w ramach "Programu czyste powietrze oddech dla Opola" oraz w ramach projektu "Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta", planowanych do realizacji w 2022 roku. 

11/01/2022 Joanna Witos

DODATEK OSŁONOWY

Informujemy, że dnia 4 stycznia 2022 r.  weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021  o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
04/01/2022 Joanna Witos

Alert RCB o bardzo złym stanie powietrza

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o nowych powiadomieniach - Alert RCB (SMS-owe ostrzeżenie) rozsyłany będzie przy bardzo złym stanie powietrza. Alert otrzymywać będą wszystkie osoby przebywające w danym powiecie w którym prognozowane będzie przekroczenie poziomu alarmowego dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

02/11/2021 Joanna Witos

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

    Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

    Celem kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

08/09/2021 Joanna Witos
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu