Herb Opole

Aktualności

Kalkulator niskiej emisji

Kalkulator niskiej emisji - Sprawdź, co spalasz w piecu!
Została uruchomiona aplikacja, dzięki której można oszacować, jakie skutki powoduje palenie w piecach różnych surowców (węgla, oleju opałowego, gazu ziemnego, ekogroszku, a także odpadów). Sprawdź, jaką emisję zanieczyszczeń można spowodować wrzucając do pieca tonę węgla, a co, jeśli wrzucimy do niego butelkę PET bądź czasopisma.

16/07/2021 Joanna Witos
Od 1 lipca obowiązują zmiany w programie „Czyste Powietrze”

1 lipca 2021 r. weszła  w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.

Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

02/07/2021 Marcin Węgrzyn
PRZEDŁUŻENIE DO 23 LIPCA TERMINU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA OPOLA W RAMACH „PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - ODDECH DLA OPOLA” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2021.

Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” - ogłaszam nabór wniosków od beneficjentów (osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Opola) zainteresowanych uzyskaniem dotacji na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku poprzez:  

29/06/2021 Marcin Węgrzyn
Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - składanie deklaracji rozpocznie się od dnia 1 lipca 2021 r., od tego też dnia właściciel/zarządca istniejącego budynku ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji. Deklaracje będzie można składać:
-w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji;
- w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Opola.

14/06/2021 Marcin Węgrzyn
ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2021 z terenu miasta Opola

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Miasto Opole ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie Opola.
            W związku z powyższym Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola w ramach realizacji „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”.

 

01/06/2021 Marcin Węgrzyn
Franek przypomina, że można jeszcze składać wnioski o dotacje na zmianę ogrzewania

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przypomina, że można jeszcze  składać wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Opola na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku. Zachęcamy do obejrzenia  krótkiego filmu, w którym Franek, bohater komiksu „Franek i drzewolanie”,  tłumaczy co należy zrobić, aby uzyskać dotację na zmianę ogrzewania.

Szczegółowe informacje na temat dotacji, można znaleźć pod linkiem.

18/05/2021 Marcin Węgrzyn
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu