Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole
menu boczne

Aktualności

Nowy obowiązek dla właścicieli budynków i lokali od 28 kwietnia 2023r.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.
Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku będzie obowiązywał z dniem 28 kwietnia 2023 r.
Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

09/03/2023 Marcin Węgrzyn

NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych w ramach "Programu czyste powietrze oddech dla Opola" planowanych do realizacji w 2023 roku. 

16/01/2023 Joanna Witos

Zadbaj o czyste powietrze

W ostatnich miesiącach  dużo się działo w realizowanym w Mieście Opolu projekcie, pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”.

20/09/2022 Joanna Witos

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj

Kontynuowana jest kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!" organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy.

14/09/2022 Joanna Witos

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

07/09/2022 Joanna Witos

Dodatek węglowy

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym, informuję że od dnia 22 sierpnia 2022r., wnioski o dodatek węglowy można składać w Sali Obsługi Klienta, piętro 7, w Miejskim Centrum Świadczeń przy ul. Ozimskiej 19, 45-057 Opole.

23/08/2022 Marcin Węgrzyn
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu