Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole odwiedź nas na facebookuOdwiedź facebooka
menu boczne

Czyste powietrze - oddech dla Opola

Prezydent Miasta Opola
 
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA OPOLA
W RAMACH  „PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - ODDECH DLA OPOLA”
na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2024

 

Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr LXVI/7787/22 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”, - ogłaszam nabór wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Opola, zainteresowanych uzyskaniem dotacji na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku poprzez:
1)    podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
2)  kocioł gazowy kondensacyjny (gaz ziemny)/kocioł gazowy kondensacyjny (gaz ziemny) wraz z instalacją,
3)    ogrzewanie elektryczne,
4)    kocioł olejowy kondensacyjny,
5)    pompę ciepła powietrze/ powietrze, pompę ciepła powietrze/ woda, pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej lub gruntową pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej;
6) kocioł na pellet drzewny/kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub kocioł zgazowujący drewno spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.

Od 8 stycznia do 26 lipca 2024 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na 2024 rok na realizację Programu, osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola, Rynek 1A (parter) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole lub elektronicznie za pośrednictwem aplikacji eKOGRANT dostępnej na stronie https://wymianakotla.opole.pl/ .

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 lub nr 2 do ww. uchwały.


Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole, na podstawie złożonego wniosku, spełniającego wszelkie wymogi określone w ww. uchwale Rady Miasta Opola.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu  Miasta Opola - tel. 77 54 11 375 lub 77 45 11 910.


Załączniki:

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu