Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole odwiedź nas na facebookuOdwiedź facebooka
menu boczne

Jak zmniejszyć emisyjność pieca?

Ograniczając emisję zanieczyszczeń z domowego pieca, dbasz nie tylko o środowisko, ale przede wszystkim o zdrowie swojej rodziny. Dodatkowo istnieje kilka rozwiązań, które mogą to ułatwić. Jednym z nich jest wymiana starego, niesprawnego pieca na urządzenie przyjazne dla środowiska. Domy można ogrzewać m.in. za pomocą pomp ciepła, ogrzewania elektrycznego, gazowego czy też olejowego, a także korzystając z ciepła systemowego.

 

Każde z proponowanych rozwiązań ma swoje zalety i wady. Jedne cechują się bowiem dużym oddziaływaniem lokalnym, związanym z emisją pyłów, węglowodorów, dwutlenku siarki czy tlenków azotu w otoczeniu budynku, a inne negatywnie wpływają na środowisko tam, gdzie produkowana jest energia dostarczana do ogrzewanych budynków. W tabeli 1 porównano różne sposoby ogrzewania pod względem oddziaływania na środowisko.

Tab. 1. Wpływ sposobów ogrzewania na środowisko

Węgiel kamienny

Olej opałowy

Ekogroszek

Gaz ziemny

Drewno

Ilość wyprodukowanego ciepła: 10 000 MJ

Ilość spalanego surowca

500 kg

250 kg

435 kg

334 m3

769 kg

Emisja dwutlenku węgla (CO2) [kg]

1000

1600

926

666,6

923

Emisja tlenków siarki (SOx) [kg]

7

0,2

4,17

0,03

0,08

Emisja tlenków azotu (NOx) [kg]

1,05

0,60

1,39

0,55

0,8

Emisja tlenku węgla (CO) [kg]

25

0,16

4,35

1

15,4

Emisja pyłu zawieszonego (PM) [kg]

5

0,10

4,35

Znikome

1,15

Emisja benzo(a)pirenu [kg]

0,0075

0,0025

0,001

Znikome

Brak

Źródło: www.kalkulator.misja-emisja.pl

Należy pamiętać, że niezależnie od tego, jakiego wyboru sposobu ogrzewania dokonamy, najtańsza jest zawsze energia niewyprodukowana, zatem przede wszystkim warto rozważyć rozwiązania zmierzające do ograniczenia zapotrzebowania na energię, np. termomodernizację budynków.

Piec piecowi nierówny

Nie ma konieczności rezygnowania z węgla, ale warto zaopatrzyć się w piec z automatycznym podajnikiem paliwa, bądź tzw. kocioł zgazowujący. Badania pokazują, że emisja węglowodorów z takich urządzeń grzewczych jest od kilkunastu do kilkudziesięciu razy mniejsza niż np. z pieca komorowego z ręcznym załadunkiem. Odnotowano znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń z kotłów centralnego ogrzewania, opalanych paliwami stałymi (węglem i biomasą, zwłaszcza drewnem) po wprowadzeniu automatyzacji procesu spalania. W wyniku tego zabiegu zmniejszono emisję tlenku węgla, lotnych związków organicznych oraz pyłu o ponad  95%! Nie bez znaczenia jest również jakość węgla – musi  być on wysokokaloryczny i niskozasiarczony. Jako paliw stałych należy stosować wyłącznie kwalifikowane sortymenty węgla kamiennego lub stałych biopaliw (pelet drzewny). O piec trzeba dbać, a więc użytkować go zgodnie z dokumentacją techniczną, a także dokonywać okresowych przeglądów, konserwacji i serwisowania.

 

By zmniejszyć emisję do powietrza, niezbędne jest regularne poddawanie kominów kontroli i czyszczeniu (co najmniej cztery razy w roku). Czyszczenie i kontrolę komina należy powierzyć  wyspecjalizowanym kominiarzom. Właściwa eksploatacja komina to lepsza ochrona środowiska – mniejsza emisja zanieczyszczeń i wyższa sprawność energetyczna urządzeń grzewczych. W Polsce najpopularniejszym sposobem ogrzewania są piece wykorzystujące paliwa stałe: węgiel, drewno, a niekiedy nawet śmieci. W ten sposób blisko połowa Polaków ogrzewa swoje mieszkania, przyczyniając się do zanieczyszczeń powietrza. Sytuację zdecydowanie poprawią inwestycje w źródła ciepła, które są również inwestycjami w nasze zdrowie i poprawę jakości życia.
 
Koszty ogrzewania
Jednym z bardzo ważnych kryteriów, często decydujących o wyborze sposobu ogrzewania, są koszty. Zależą one od wielu czynników, w tym od ogrzewanej powierzchni budynku, izolacji cieplnej (ścian, okien, dachu), liczby mieszkańców, a także sposobu użytkowania systemu grzewczego. Na koszty wpływają także tzw. zapotrzebowanie na ciepło budynku (kWh) oraz rodzaj źródła ciepła. W przypadku starszych nieocieplonych domów zapotrzebowanie może wynosić 170-200 kWh/m2, a w odniesieniu do budynków ocieplonych – 140-160 kWh/m2. Natomiast domy budowane obecnie, do ogrzewania wymagają 80-120 kWh/m2. Oznacza to, że w przypadku starszego, nieocieplonego budynku  o powierzchni 100 m2 zapotrzebowanie na ciepło wynosi ok. 18 000 kWh/rok, natomiast po ociepleniu  – 15 000 kWh/rok. Zatem obliczając koszty ogrzewania starego, nieocieplonego domu o powierzchni 100 m2, należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie budynku na ciepło (kWh/rok) oraz cenę jednostkową wybranego paliwa. Koszty ogrzewania w przeliczeniu na różne surowce zawiera tabela 2.
 

Tab. 2. Koszty ogrzewania w przeliczeniu na różne surowce

Sposób ogrzewania

Roczny koszt ogrzewania (rok/brutto)

Gaz ziemny

Kocioł starego typu

4770 zł

Kocioł tradycyjny

4015 zł

Kocioł kondensacyjny

3371 zł

LPG

Kocioł kondensacyjny

6303 zł

Olej opałowy

Kocioł tradycyjny

5819 zł

Kocioł kondensacyjny

5120 zł

Węgiel

z podajnikiem „ekogroszek”

2492 zł

Kocioł miałowy, grzałka elektryczna

2783 zł

Drewno

Kocioł na pelet

2806 zł

Kocioł na drewno – buk

1940 zł

Energia elektryczna

Grzejniki akumulacyjne

4897 zł

Pompa ciepła – powietrzna

2449 zł

Pompa ciepła – gruntowa

1434 zł

Sieć ciepłownicza

2000 zł

Źródło: kotly.pl

 

Na koszty ogrzewania wpływają również działania termomodernizacyjne, do których zalicza się m.in. ocieplenie ścian, dachów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami oraz podłóg na gruncie, a także remont lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz usprawnienie wentylacji. Praktyka dowodzi, że pełna termomodernizacja starych, nieocieplonych domów może zredukować koszty ogrzewania nawet o połowę! Warto więc zainwestować w te działania, ponieważ koszty związane z inwestycją mogą się zwrócić już w ciągu kilku miesięcy. Przed zaplanowaniem prac termomodernizacyjnych warto przeprowadzić badania termowizyjne. Dzięki nim otrzymamy informacje  o aktualnym stanie budynku i poznamy miejsca, które wymagają szczególnej uwagi.

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu