Herb Opole

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola


Rada Miasta Opola w dniu 22 lutego 2018 r. podjęła uchwałę nr LVI/1103/18 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola”.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym tworzonym na poziomie lokalnym, którego wdrożenie, związane z przyjęciem przez Polskę w 2007 roku tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej, ma na celu m. in.: redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej (co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej), a także poprawę jakości powietrza. Plan gospodarki niskoemisyjnej to jeden z kluczowych dokumentów dla gmin, które poważnie myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020, ponieważ jego posiadanie jest warunkiem koniecznym, by móc się o nie ubiegać. 
Plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_miasta_Opola.pdf
Podsumowanie_procedury_SOOS.pdf
Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_PGN.pdf
Uchwala_nr_LVI_1103_18_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_22_lutego_2018r._Plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_miasta_Opola.pdf
Uchwala_nr_LXII_1205_18_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_24_maja_2018r._Plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_miasta_Opola_aktualizacja_.pdf
Uchwala_nr_V_82_19_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_31_stycznia_2019r._Plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_miasta_Opola_aktualizacja_.pdf
Uchwala_nr_VIII_176_19_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_18_kwietnia_2019r._Plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_miasta_Opola_aktualizacja_.pdf
Uchwala_nr_XI_189_19_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_30_maja_2019r._Plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_miasta_Opola_aktualizacja_.pdf
Uchwala_nr_XXIII_481_20_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_27_lutego_2020r._Plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_miasta_Opola_aktualizacja_.pdf
Uchwala_nr_XXVI_527_20_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_maja_2020r._Plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_miasta_Opola_aktualizacja_.pdf
Uchwala_nr_XXVIII_569_20_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_2_lipca_2020r._Plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_miasta_Opola_aktualizacja_.pdf
Uchwala_nr_XXIX_592_20_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_27_sierpnia_2020r._Plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_miasta_Opola_aktualizacja_.pdf
Zalacznik_nr_1_Harmonogram_rzeczowo_finansowy.pdf
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu