Herb Opole

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola


Rada Miasta Opola w dniu 15 grudnia 2016 roku podjęła uchwałę nr XXXV/686/16 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola”.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym tworzonym na poziomie lokalnym, którego wdrożenie, związane z przyjęciem przez Polskę w 2007 roku tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej, ma na celu m. in.: redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej (co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej), a także poprawę jakości powietrza. Plan gospodarki niskoemisyjnej to jeden z kluczowych dokumentów dla gmin, które poważnie myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020, ponieważ jego posiadanie jest warunkiem koniecznym, by móc się o nie ubiegać. 
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OPOLA (pobierz)
Opinia ws. pozytywnej weryfikacji PGN z dnia 04.01.2017r.
Uchwała Nr XXXIX79217 Rady Miasta Opola z dnia 30.03.2017r.
Opinia ws. pozytywnej weryfikacji PGN z dnia 14.04.2017r.
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu