Herb Opole

Podsumowanie projektu AIR TRITIA

27/11/2020 Marcin Węgrzyn

Kończy się projekt AIR TRITIA, w którym Miasto Opole uczestniczy już od 2017 r. W tym czasie współpracowaliśmy z naszymi partnerami projektu: Miastem Rybnik, Miastem Opawa, Miastem Ostrawa, Miastem Žilina, Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TRITIA
Sp. z o. o., VŠB - Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie, ACCENDO - Centrum Nauki i Badań
w Ostrawie, Žilinskim Uniwersytetem w Žilinie, Głównym Instytut Górnictwa, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym. W projekcie uczestniczyli jeszcze: Województwo Opolskie, Województwo Śląskie, Kraj Morawsko-Śląski, Žilinski Kraj.


Projekt obejmował obszar Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA (region TRITIA). TRITIA obejmuje region opolski, śląski, morawsko-śląski (CZ) i region Žilina (SK).
Zajmuje powierzchnię 34 069 km2, a zamieszkuje go 7,8 miliona ludzi. Problem zanieczyszczonego powietrza jest dotkliwy w tej części Europy.


Celem projektu AIR TRITIA było znalezienie rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia mieszkańców pogranicza polsko -czesko –– słowackiego.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące cele: opracowanie propozycji rozwiązań umożliwiających poprawę lokalnego i regionalnego zarządzania jakością powietrza oraz dostarczenie bardziej szczegółowych informacji o jego stanie, podpartych specjalistyczną wiedzą fachową i danymi eksperckimi. Realizacja projektu umożliwia administracji publicznej podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w zakresie jakości powietrza.

Opracowano narzędzie do zarządzania jakością powietrza (AQMS) oraz do prognozowania zanieczyszczenia powietrza dla 24-, 48-, 72 godzin (PWS), a także strategie zarządzania powietrzem dla wszystkich miast uczestniczących w projekcie oraz obszaru TRITIA.

Na zakończenie projektu została zorganizowana konferencja pt. „AIR TRITIA – czyste powietrze w sercu Europy”, która odbyła się dnia 24 listopada 2020 r. w trybie on-line z powodu pandemii COVID-19. Podczas konferencji uczestnicy projektu zaprezentowali efekty pracy, a miasta dodatkowo zaprezentowały swoje działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Poniżej prezentacja Miasta Opola:

 

Więcej informacji o projekcie oraz opracowania, które powstały w trakcie projektu można znaleźć na stronie:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA/AIR-TRITIA-pl.html

Prezentacja_AIR_TRITIA_Dzialania_Miasta_Opola_w_zakresie_poprawy_jakosci_powietrza.pdf

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu