Herb Opole

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola

Informujemy, że Miasto Opole zamierza przeprowadzić aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola” (PGN).
Tym samym zwracamy się do zainteresowanych podmiotów zlokalizowanych na terenie miasta Opola (instytucji, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, szpitali, itd.), zamierzających realizować inwestycje z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć.
Inwestycjami związanymi z gospodarką niskoemisyjną są przedsięwzięcia wpływające na efektywność energetyczną, służące zmniejszeniu strat energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, tj. działania m.in. w  zakresie:
- modernizacji energetycznej budynków (termomodernizacja - ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne),
- budowy, rozbudowy i modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, itp.),
-  przebudowy, modernizacji oraz budowy nowych przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Wykaz przykładowych działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
Nadmieniamy, iż ujęcie zadań z ww. zakresu w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola” warunkuje możliwość pozyskania wsparcia dla szeregu inwestycji planowanych do realizacji na obszarze miasta Opola w perspektywie finansowej 2014–2020, zarówno ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

W związku z powyższym, aby przedsięwzięcie mogło zostać uwzględnione w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola”, należy wypełnić załączony Formularz informacyjny - Załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Wypełniony Formularz należy składać w terminie do dnia 31 marca 2017 r. na adres:
Urząd Miasta Opole
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pl. Wolności 7-8
45-018 Opole
bądź odesłać na adres mailowy: joanna.karcz@um.opole.pl lub marcin.wegrzyn@um.opole.pl

Obowiązujący „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola” dostępny jest pod adresem:
lub
 
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Pl. Wolności 7-8, pok. 319, Panią Joanną Lewanadowską-Karcz lub Panem Marcinem Węgrzynem pod numerem tel. 77 54 11 375.
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu