Herb Opole

Resort środowiska proponuje bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące informowania o smogu

11/04/2019 Katarzyna Krzyśków

Resort środowiska zaproponował nowe poziomy informowania i alarmowania o smogu, co jest bardzo istotne dla grup społecznych szczególnie narażonych na niekorzystny wpływ zanieczyszczeń np. osób starszych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 2012 r., w Polsce alarm smogowy ogłaszany jest po przekroczeniu średniodobowej wartości 300 µg/m3 dla pyłu PM10. Poziom informowania w przypadku PM10 to 200 µg/m3. Resort środowiska proponuje obniżenie poziomów, które wynosić będą odpowiednio 250 i 150 µg/m3 dla pyłu PM10.

Obniżenie poziomów alarmowania i informowania o smogu jest szczególnie istotne dla grup społecznych szczególnie narażonych na niekorzystny wpływ zanieczyszczeń, m.in. osób uprawiających sport na świeżym powietrzu, osób starszych, chorych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. Organizacje ekologiczne zajmujące się problemem smogu od lat podkreślają, że Polska ma jeden z najwyższych poziomów informowania i alarmowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza w Europie.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem pod adresem:

https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/resort-srodowiska-proponuje-bardziej-restrykcyjne-przepisy-dotyczace-informowania-o-smogu,123842.html

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu