Herb Opole

Opole dołączyło do Porozumienia Green City Accord

22/04/2021 Marcin Węgrzyn

Opole oficjalnie  dołączyło do Porozumienia Green City Accord – europejskiej inicjatywy zobowiązującej miasta do poprawy stanu środowiska. 30 marca 2021 roku Rada Miasta Opola podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do porozumienia, które dotyczy m.in. dbałości o jakość powietrza, wody, gospodarki odpadami, walki z hałasem i wspierania bioróżnorodności.


„Przystępując do porozumienia Green City Acorrd, cieszymy się z możliwości współpracy i wymiany doświadczeń między sygnatariuszami, idea ta wpisuje się doskonale w realizowane działania miasta w zakresie ochrony środowiska. Chcemy, aby Opole przyszłości było miastem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców. Z mocną gospodarką, silnym ośrodkiem akademickim, pełnym zieleni, o wysokiej jakości życia, dbającym o przestrzeń publiczną i środowisko, w którym żyjemy. Nasze uczestnictwo w Green City Accord jest motywacją do dalszego rozwoju proekologicznych inicjatyw w Opolu i daje nowe możliwości ich finansowania.” - mówi Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola.


Green City Accord to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma zachęcić miasta w całej Europie do troski o jakość powietrza czy wody i przyjmowania tych samych, wysokich standardów ekologicznych. W porozumieniu, samorządy dobrowolnie zobowiązują się do poprawy stanu środowiska w pięciu kluczowych obszarach: powietrze, woda, natura i bioróżnorodność, gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym oraz hałas.

Opole od lat podejmuje działania w tych obszarach, a obecnie władze miasta postanowiły je zintensyfikować. 

O działaniach miasta można przeczytać tutaj, natomiast więcej informacji o Green City Accord można uzyskać tutaj.

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu