Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole odwiedź nas na facebookuOdwiedź facebooka
menu boczne

Od kwietnia ruszyła 5 edycja programu rządowego Mój Prąd 5.0!

26/05/2023 Małgorzata Nowak

 


Kto może uzyskać dofinansowanie i jakie są kwoty wsparcia do programu „Mój Prąd” (MP 5.0)?


W piątej edycji programu “Mój Prąd” gospodarstwo domowe może otrzymać maksymalnie 58 tys. zł, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekraczać 50% kosztów inwestycji.


Dofinansowanie z programu przysługuje na:
 1. Mikroinstalację fotowoltaiczną (do 6 tys. zł);
 2. Mikroinstalację fotowoltaiczną + urządzenia dodatkowe:
  a) do 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
  b) do 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców);
 3. Urządzenia dodatkowe:
        a)  Magazyny ciepła/urządzenie grzewcze:
 •       magazyn ciepła / do 5 tys. zł dofinansowania;
 •       pompa ciepła powietrze-powietrze  / do 4,4 tys. zł;
 •       pompa ciepła powietrze-woda / do 12,6 tys. zł;
 •       pompa ciepła powietrze-woda / do 19,4 tys. zł  - w przypadku urządzenia o podwyższonej klasie
        energetycznej
 •      gruntowa pompa ciepła / do 28 tys. zł;
       b) Magazyny energii elektrycznej /do 16 tys. zł;
       c)  Kolektory słoneczne c.w.u. / do 3,5 tys. zł;
       d)  Systemy zarządzania energię HEMS/EMS / do 3 tys. zł.


Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z programu mogą skorzystać trzy grupy wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

 • I grupa - wnioskodawcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii w systemie net-billing, niekorzystający dotychczas z dofinansowania.
 • II grupa - wnioskodawcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii w systemie net-metering, niekorzystający dotychczas z dofinansowania. Dodatkowym warunkiem jest obowiązek przejścia na system rozliczania net-billing.
 • III grupa - wnioskodawcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii w systemie net-metering i skorzystali już z dofinansowania z wcześniejszej edycji programu “Mój Prąd” lub innych, przeszli na system rozliczania net-billing i zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe wskazane w programie.

Program “Mój Prąd” (MP 5.0) jest dedykowany prosumentom w systemie net-billing, a także tym, którzy przeszli na system net-billing z systemu opustów dla projektów zamkniętych, dla których dokonano zakupu i montażu urządzeń przed dniem 1.02.2020 r.

„Mój prąd” (MP 5.0) - Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać poprzez generator wniosków na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegóły dotyczące programu oraz sposobu składania wniosku znajdują się na oficjalnej stronie programu. Nabór programu “Mój Prąd” (MP 5.0) będzie trwał do końca 2023 roku lub do wyczerpania środków.

 

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu