Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole odwiedź nas na facebookuOdwiedź facebooka
menu boczne

Nowy obowiązek dla właścicieli budynków i lokali od 28 kwietnia 2023r.

09/03/2023 Marcin Węgrzyn

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.
Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku będzie obowiązywał z dniem 28 kwietnia 2023 r.
Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

Kogo będzie obowiązywać od 2023 r.?

Od wiosny 2023 r. posiadanie świadectw będzie wymagane od:

  • właścicieli istniejących budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (obowiązkiem nie zostaną objęte nieruchomości wynajmowane przed wejściem w życie nowych przepisów).
  • właścicieli  nowych nieruchomości (niezbędne przy odbiorze nieruchomości).

Właściciele istniejących budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych, którzy nie planują zbywać lub wynajmować nieruchomości, nie będą musieli uzyskać świadectwa charakterystyki energetycznej.


Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.


Forma przekazania świadectwa


Świadectwo będzie można otrzymać w formie:

  • papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej
  • elektronicznej - opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Na ile lat jest wystawiane?

Świadectwa charakterystyki energetycznej będą wydawane na 10 lat.


Po zakończonym remoncie budynku lub lokalu, który będzie miał wpływ na zużycie energii (np. wymiana okien, ocieplenie ścian, zmiana ogrzewania) należy opracować nowe świadectwo.


Ważność zachowają świadectwa wystawione przed wejściem w życie nowych przepisów. Będą one obowiązywać nadal, przez 10 lat od momentu ich wystawienia.


Kto może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzić projektant, jak i osoba posiadająca uprawnienia do opracowania świadectwa energetycznego. Listę osób uprawnionych do wystawienia świadectwa energetycznego można sprawdzić w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych


Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej

Kara grzywny za brak świadectwa energetycznego może wynieść do kilku tysięcy złotych, jednak grzywna ustalana będzie każdorazowo, indywidualnie przez notariusza podczas sporządzania aktu notarialnego.

Ustawa z dnia 29 sieprnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków
Ustawa z dnia 7 października 2022r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy_Prawo budowlane
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu