Herb Opole

Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych

26/06/2019 Dominika Rucka
W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. Wejdzie ono w życie 8 lipca.

Opublikowany 24 czerwca (Dz. U. z 2019r. poz. 1159) dokument określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych, formę ich sporządzania i niezbędne części składowe, a także zakres zagadnień, które powinny w nich zostać określone i ocenione.

Zapraszamy do zapoznania się w całości z artuykułem na stronie:

https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-programow-ochrony-powietrza,127935.html

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu