Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole odwiedź nas na facebookuOdwiedź facebooka
menu boczne

Nabór zgłoszeń do „Programu dofinansowań PGNiG OD“ Program dofinansowań do wymiany urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na rok 2024.

08/05/2024 Klaudia Rosa
          PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z Programu wspierającego wymianę wyeksploatowanych źródeł ogrzewania oraz instalację nowych systemów grzewczych w roku 2024.

          Oświadczenie o zamiarze realizacji przedsięwzięcia mogą składać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które przystępują do Programu w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument). Przedsięwzięcie musi dotyczyć budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego innego niż budynek jednorodzinny.

         Szczegółowe zasady naboru o udzielenie dofinansowania, warunki dofinansowania, informacje o ocenie wniosków zostały określone w Regulaminie o dofinansowania.
Wysokość dofinansowania jest obliczana indywidualnie, symulacja wysokości dofinansowania dostępna jest na stronie https://pgnig.pl/dofinansowanie .
         W celu skorzystania z Programu, Odbiorca powinien:

1)     Wypełnić i złożyć Zgłoszenie (Załącznik nr 1), które zostanie z zweryfikowane przez Organizatora, a o wynikach weryfikacji Odbiorca będzie poinformowany w ciągu 30 dni od daty złożenia Zgłoszenia;
2)     Po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia dokonać realizacji przedsięwzięcia, w terminie do 31 grudnia 2024 roku;
3)     Złożyć w Biurze Obsługi Klienta Oświadczenie (Załącznik nr 4), wraz z oryginałami wymaganych załączników tj. Faktury lub rachunki, dokumenty potwierdzające:
  • Trwałą likwidację wyeksploatowanych urzadzeń grzewczych;
  • Klasę efektywności energetycznej nowo zamontowanego urządzenia;
  • Montaż gazowego kotła kondensacyjnego albo pompy ciepła typu powietrze/woda przez osobę legitymującą się świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie montażu urządzeń gazowych albo urządzeń elektroenergetycznych (w zależności od rodzaju montowanego urządzenia).;
  • Dołączyć do Oświadczenia trwały nośnik elektroniczny zawierający dokumentację zdjęciową zrealizowanego Przedsięwzięcia lub w uzgodnieniu z Organizatorem przesłać dokumentację zdjęciową drogą elektroniczną. Dokumentacja powinna zawierać widok zarówno starego, jak i nowego źródła ciepła;      
  • W chwili przystapienie do Programu należy mieć uregulowane wszelkie należności względem Organizatora. 
4)     W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów Odbiora otrzyma dwa egzemplarze umowy, które należy podpisać i dostarczyć jeden z nich do biura obsługi Klienta lub odesłać na adres korespondencyjny: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa z dopiskiem „Program dofinansowań”.

           Ważną informacją jest możliwość łączenie finansowania inwestycji z różnych źródeł finansowych.

          Wnioski dla zadań planowanych do realizacji w 2024 r. wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 31 grudnia 2024 r., w Biurze Obsługi Klienta pod adresem: 45–348 Opole, ul. Marii Radziewiczówny 4, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
         O zakończeniu Programu Organizator poinformuje na stronie internetowej www.pgnig.pl


Załączniki:
Regulamin_programu_dofinansowania.pdf
Zalacznik_1_Wzor_Zgloszenia_do_Programu.pdf
Zalacznik_2_Wzor_potwierdzenia_przyjecia_Zgloszenia.pdf
Zalacznik_3_Wzor_Umowy.pdf
Zalacznik_4_do_Regulaminu_Wzor_Oswiadczenia.pdf
Zalacznik_5_Wzor_informacji_o_weryfikacji_dokumentow_i_decyzji_dot._przyznania_Dofinansowania.pdf
Lista_partnerow_Programu.pdf
Wzor_Zgloszenia_reklamacyjnego.pdf

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu