Herb Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO) pozyskała kolejną dotację na realizację dużych projektów sieciowych na terenie Opola. ECO zrealizuje 10 zadań o łącznej wartości ponad 17 mln zł, z czego ponad 5,5 mln zł stanowi kwota dotacji.

26/02/2019 Katarzyna Krzyśków

Środki dotacyjne przyznane ECO pochodzą z Funduszu Spójności w ramach realizacji działania „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To już czwarta umowa podpisana przez ECO i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), w ostatnim czasie.

Zadania obejmą modernizację magistralnych sieci cieplnych, budowę przyłączy i zastąpienie węzłów grupowych nowoczesnymi węzłami indywidualnymi, które ulokowane zostaną bezpośrednio w zasilanych w ciepło budynkach. Chodzi o modernizację ponad 2,5 km sieci oraz powstanie 18 indywidualnych węzłów cieplnych skutkujących likwidacją 6 węzłów grupowych. Realizacja zadań tego typu pozwala na precyzyjne dostosowanie parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podnosi komfort i optymalizuje koszty ogrzewania mieszkań.
 
Dodatkowo odbiorcy zyskają możliwość korzystania z ciepłej wody systemowej, a efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie w skali roku emisji pyłów o 180 kg i dwutlenku węgla o 874 ton. Rocznie zaoszczędzonych zostanie około 441 ton węgla. Realizacja projektu ma się zakończyć w 2022 roku.


ECO realizuje łącznie 56 zadań, które zostały uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola
, a 44 z nich wynikają ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej (ZIT).

Ich łączna wartość to ponad 46 mln zł. Efektem realizacji tych inwestycji będzie zmniejszenie w skali roku emisji pyłów o 920 kg, a dwutlenku węgla niemal o 4000 ton. Rocznie zaoszczędzonych zostanie ponad 1800 ton węgla.

 

https://energetyka.wnp.pl/eco-z-dotacja-na-modernizacje-sieci-cieplowniczej,340553_1_0_0.html

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu