Herb Opole

Aktualne działania realizowane w ramach międzynarodowego projektu AIR TRITIA

26/11/2018 Aleksandra Węgrzyn
Przedstawiamy aktualne działania realizowane obecnie, w ramach międzynarodowego projektu AIR TRITIA, który jest finansowany z programu Interreg Central Europe. W ramach projektu, 15 partnerów z Czech, Słowacji i Polski współpracuje wokół tematu dotyczącego jakości powietrza w regionie TRITIA. Obszar projektu określa terytorium 4 regionów: Kraj Morawsko-Śląski w Czechach, Samorządowy Kraj Żyliński na Słowacji oraz Województwo Śląskie i Opolskie w Polsce. Partnerzy zapewniają zarówno część ekspercką projektu (uniwersytety i instytucje badawcze), jak i wdrażanie działań (miasta i regiony EUWT TRITIA).
Partnerem wiodącym projektu jest Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny Ostrawa (VŠB), pozostałymi partnerami są ACCENDO – Centrum Naukowo - Badawcze, Główny Instytut Górnictwa (GIG), Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. (EUWT TRITIA), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMWM-PIB), Uniwersytet Żyliński (UNIZA), miasta Ostrawa, Opawa, Opole, Rybnik, Žilina oraz wyżej wymienione regiony tworzące region TRITIA.

Projekt rozpoczął się 1 czerwca 2017 r., a jego okres realizacji wynosi 3 lata. Niniejszy Newsletter prezentuje bieżącą realizację działań projektu. Celem projektu „AIR TRITIA - Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w regionie TRITIA“, (Reg. Nr CE1101) jest dostarczenie rozwiązań, mających wpływ na polepszenie jakości lokalnego i regionalnego powietrza, przedstawienie dokładniejszych informacji bazujących na wiedzy specjalistów oraz danych eksperckich. Realizacja projektu zwiększa zdolności i możliwości administracji publicznej, w zakresie podejmowania decyzji dotyczących zarządzania jakością powietrza.

https://www.youtube.com/watch?v=98ggAM1KvaM&t=8s


Newsletter Kwiecień 2018.pdf
Newsletter Listopad 2018.pdf
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu