Herb Opole
KOMUNIKAT!
Dnia 19 listopada 2019r. Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wydał komunikat 6/PD/2019 dot. przekroczeń w dniu 26 października br. na obszarze miasta Opola dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 (lokalizacja punktu pomiarowego, w którym wystąpiło przekroczenie - ul. Koszyka).
20/11/2019 Dominika Rucka
Oddychaj Polsko

Firma Airly, która jest dostawcą usługi pod nazwą: „Monitoring Wspomagający ocenę jakości powietrza w Mieście Opolu” wraz z Onetem jako czołowym medium internetowym w Polsce przygotowała wyczerpujący raport o smogu w naszym kraju. Został on oparty na pomiarach z sensorów ulokowanych w 1425 miejscowościach. Za podstawę badania posłużyło 13 miliardów próbek jakości powietrza z sensorów zgromadzonych na przestrzeni ostatnich dwóch lat (w tym sensorów z terenu miasta Opola).

19/11/2019 Dominika Rucka
RAPORT z dnia 7 listopada 2019 roku z konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola projektu aktu prawa miejscowego: uchwały Rady Miasta Opola w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste
Konsultacje odbyły się na  podstawie § 18 ust. 1 uchwały nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2442), zmienionej uchwałą nr VIII/167/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. Konsultacje poprzedzono akcją informacyjną, która została ogłoszona w dniu 15.10.2019 r. i trwała do dnia 29.10.2019 r.
W akcji informacyjnej wykorzystano następujące kanały informacyjne:
1. Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miasta Opola.
2. Tablica informacyjna Urzędu Miasta Opola.
13/11/2019 Dominika Rucka
Samorządowa koalicja na rzecz neutralności klimatycznej

Ponad 20 samorządów z całego kraju podpisało „Deklarację współpracy klimatycznej polskich miast i gmin”, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej miast do 2050r.

Polskie samorządy zadeklarowały intensyfikację działań na rzecz ochrony klimatu. Stało się to za sprawą podpisanej przez przedstawicieli samorządów z całego kraju „Deklaracji współpracy klimatycznej polskich miast i gmin”. Swój podpis pod deklaracją złożyło dotąd ponad 20 przedstawicieli polskich miast i gmin. Mowa o prezydentach Gdańska, Gdyni, Sopotu, Łodzi, Kielc, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, zastępcach prezydentów Poznania, Opola, Słupska, Wejherowa, burmistrzach: Kartuz, Redy, Czerska, Pelplina, Pucka, starosta Kartuski, wójt Somonina oraz przedstawiciele Sosnowca, Bydgoszczy, Trzebnicy i Warszawy.

13/11/2019 Dominika Rucka
Nowe zakresy stężeń Indeksu Jakości Powietrza
W związku z opublikowaniem w dniu 10 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzono zmiany do Indeksu Jakości Powietrza. Zakresy stężeń służące do określenia wartości Indeksu zestawiono w tabelach zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
25/10/2019 Dominika Rucka
Rozporządzenie ws. ostrzejszych przepisów dot. alarmowania o smogu. Samorządy będą miały nowe obowiązki
10 października 2019r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska ws. ostrzejszych norm informowania i alarmowania o smogu. Zgodnie z nim częściej będziemy informowani o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu. Normy zaczną obowiązywać od piątku 11.10.2019. Samorządy Województw będą musiały przygotować nowe programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych dot. walki ze smogiem, które będą przekazane do Komisji Europejskiej do 30 czerwca 2020 roku.


11/10/2019 Dominika Rucka
Kontakt
Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. +48 77 54 11 375
fax +48 77 45 11 876
Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole
tel. +48 77 45 11 800Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu