Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole
menu boczne

Zmiana regulaminu udzielania dotacji na zmianę sposobu ogrzewania


Prezydent Miasta Opola informuje, iż dnia 11 maja 2018r. weszła w życie uchwała Nr LIX/1170/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”.

Zgodnie z ww. uchwałą ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji od beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dotacji na planowane do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz na stronie internetowej Miasta Opola.

W związku z powyższym z dniem 10.05.2018r. został zakończony nabór Deklaracji przystąpienia do Programu „Czyste powietrze-oddech dla Opola” w ramach uchwały
Nr XLVI/871/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017r.

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu