Herb Opole

Aktualności

BILET DO CZYSTEGO POWIETRZA W OPOLU
Frontów walki o ekologiczne i zdrowsze warunki życia dla mieszkańców Opola jest dużo, a na każdym z nich Energetyka Cieplna Opolszczyzny szuka sojuszników do wspólnego działania. Już od lipca ECO wspólnie z Miastem Opole i Zakładem Komunalnym realizuje program wsparcia działań zmierzających do poprawy stanu jakości powietrza na terenie Opola, poprzez trwałe i systematyczne zmniejszanie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, tym razem w obszarze transportu miejskiego. Promocja transportu publicznego i rozwój terenów zielonych to działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i główne założenie podpisanego przez Miasto Opole, ECO i Zakład Komunalny porozumienia. Szczegóły współpracy obejmują m.in. prowadzenie działań edukacyjnych i zorganizowanie darmowych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, czyli bezpośrednich beneficjentów porozumienia.
14/08/2018 Marcin Węgrzyn
Ozon - dobry i zły

Czym jest ozon i jak wpływa na życie na Ziemi?

Ozon to odmiana alotropowa tlenu. Cząsteczki tlenu, którym oddychamy i który jest podstawowym składnikiem powietrza, są zbudowane z dwóch atomów tlenu (O2), w skład cząsteczki ozonu wchodzą natomiast trzy atomy tlenu (O3). Ten trzeci atom tlenu sprawia, iż ozon w przeciwieństwie do dwuatomowej cząsteczki tlenu jest silnym utleniaczem fotochemicznym.

06/08/2018 Aleksandra Węgrzyn
Wyświetlanie informacji o stanie jakości powietrza w Opolu
Na dwóch tablicach komunikacyjnych zmiennej treści wyświetlane są komunikaty o stanie jakości powietrza. Jedna z nich znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Nysy Łużyckiej i ul. Wrocławskiej, a druga przy ul. 1 Maja, przy przejściu dla pieszych.
06/08/2018 Aleksandra Węgrzyn
We wrześniu 2018r. prawdopodobnie ruszy nabór wniosków na termomodernizację domów i wymianę pieców grzewczych na bardziej ekologiczne, w ramach ogólnopolskiego programu pn. "Czyste Powietrze".
Docelowo wnioski będzie można składać jedynie przez internet, choć na początku przyjęte zostaną również tradycyjne, papierowe pisma. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opolu.
 
30/07/2018 Aleksandra Węgrzyn
Zieleń receptą na niską emisję?
Zieleń, nie tylko urozmaica krajobraz i wpływa na estetykę miast, ale również poprawia jakość powietrza. Drzewa pochłaniają m.in. dwutlenek węgla, tlenki azotu i dwutlenek siarki, a także pyły rozprzestrzeniające się wraz z dymem oraz powstające w wyniku ścierania nawierzchni dróg i opon.
25/07/2018 Aleksandra Węgrzyn
Zaczynamy kampanię edukacyjną w ramach programu "Czyste powietrze-oddech dla Opola", skierowaną do wszystkich mieszkańców Opola, w tym zwłaszcza do najmłodszych. Hasło kampanii to: "Dbasz o powietrze? Doceń zieleń".

Zieleń, nie tylko urozmaica krajobraz i wpływa na estetykę miast, ale również poprawia jakość powietrza. Drzewa pochłaniają m.in. dwutlenek węgla, tlenki azotu i dwutlenek siarki, a także pyły rozprzestrzeniające się wraz z dymem oraz powstające w wyniku ścierania nawierzchni dróg i opon.

24/07/2018 Aleksandra Węgrzyn
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu