Herb Opole

Miasto Opole realizuje program pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii- KAWKA, w ramach którego podpisano umowy dotacji dla dwóch edycji przedmiotowego programu.
W ramach KAWKI I udzielono dofinasowania dla 47 osób fizycznych. Łączny koszt zadania: 1.046.253,02 zł, kwota dotacji wyniosła łącznie: 557.308,73 zł, w tym: NFOŚiGW: 455.979,86 zł WFOŚiGW: 101.328,87 zł. Pierwsza rata dotacji wypłacona w 2015r. wyniosła 60 794,12 zł z czego kwota 44.321,62 zł stanowiła wysokość dofinansowania dla wnioskodawców 5 osób fizycznych (Ostatecznych Odbiorców Korzyści), natomiast kwota 16.472,50 zł stanowiła wysokość dotacji dla Miasta Opola tytułem refundacji poniesionych kosztów na realizację zadania w 2014r. pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji”. W ramach drugiej raty dotacji w pierwszym kwartale 2016r. została wypłacona dotacja dla wnioskodawców w łącznej kwocie: 55 514,95 zł dla 7 osób fizycznych. W połowie roku 2016r. Miasto Opole otrzymało trzecią transzę dotacji w wysokości 240 579,77 zł, która została przekazana 26 Wnioskodawcą. W czwartym kwartale 2016 roku została wypłacona czwarta rata dotacji, na kwotę 123 318,26 zł., 26 Ostatecznym Odbiorcą Korzyści. Ostatnim etapem rozliczenia Programu pilotażowego KAWKA jest piąty wniosek na kwotę 77 101,63 zł, która stanowi wysokość dotacji dla Miasta Opola tytułem refundacji poniesionych kosztów na realizację zadania pn.: „Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola”.
 
W ramach programu KAWKA II złożono wniosek obejmujący 31 wnioskodawców, łączny koszt zadania: 590.800,00 zł, z tego kwota dotacji łącznie: 324.940,00 zł, w tym: NFOŚiGW: 265.860,00 zł WFOŚiGW: 59.080,00 zł. Obecnie jesteśmy na etapie sporządzania Wniosku o wypłacenie pierwszej raty dotacji na kwotę 91.068,88 zł dla 11 osób fizycznych. Wniosek o wypłacenie 2 raty dotacji planowany jest z końcem grudnia. Natomiast Wniosek o wypłacenie 3 raty – ostatniej – planowany jest na czerwiec 2017r.
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu