Herb Opole
Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw została przyjęta przez Sejm 5 lipca 2018 r. Dokument trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Ustawa wprowadza m.in. świadectwa jakości paliw stałych.

Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych powstałych w trakcie ich spalania. W ten sposób zostanie ograniczony smog i napływ węgla niesortowanego do Polski. Przyjęte rozwiązania prawne wpisują się w działania mające na celu istotną poprawę jakości powietrza.

11/07/2018 Aleksandra Węgrzyn
Szkolenie pilotażowe dla kandydatów na energetyków gminnych organizowane przez WFOŚiGW

W czerwcu 2018r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu jako Partner Projektu p.n. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  zrealizował pierwszy cykl szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych.

10/07/2018 Aleksandra Węgrzyn
Realizacja programu "Czyste Powietrze - Oddech dla Opole" - dotacje celowe
Na początku bieżącego roku, w budżecie miasta Opola przeznaczono na dotacje w ramach "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola" kwotę w wysokości 1 600 000 zł, jednak z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców, ilość złożonych deklaracji oraz ilość wniosków do rozpatrzenia, kwota ta była sukcesywnie zwiększana. Ostatecznie po sesji Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018r., na której przeznaczono dodatkowe 250 000 zł na realizację przedmiotowego Programu, w budżecie zabezpieczono aż 2 950 000 zł na ten cel. Pozwoli to na realizację wszystkich złożonych wniosków o udzielenie dotacji w bieżącym roku.
10/07/2018 Aleksandra Węgrzyn
Program NFOŚiGW Czyste Powietrze – początek kampanii edukacyjno-szkoleniowej
Ministerstwo  Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. rozpoczęły 29 czerwca br. kampanię edukacyjno-szkoleniową programu priorytetowego NFOŚiGW Czyste Powietrze. Prawie dwieście osób uczestniczyło w Warszawie w inauguracyjnym szkoleniu, z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Szefowi resortu towarzyszyli:  Anna Król – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu BOŚ S.A.
09/07/2018 Aleksandra Węgrzyn
Komunikat Prezydenta Miasta Opola
 KOMUNIKAT
Prezydenta Miasta Opola

Informuję, iż dnia 11 maja 2018r. weszła w życie uchwała Nr LIX/1170/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji od beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach ww. Programu, na zadania planowane do realizacji w roku 2019, zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz na stronie internetowej Miasta Opola we wrześniu br.

Jednocześnie przypominam, że dla inwestycji planowanych do wykonania w roku 2018 z dniem 10 maja 2018r. został zakończony nabór Deklaracji przystąpienia do Programu „Czyste powietrze-oddech dla Opola” w ramach uchwały NR XLVI/871/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017r.


11/06/2018 Aleksandra Węgrzyn
Zmiana regulaminu udzielania dotacji na zmianę sposobu ogrzewania

Prezydent Miasta Opola informuje, iż dnia 11 maja 2018r. weszła w życie uchwała Nr LIX/1170/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”.

Zgodnie z ww. uchwałą ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji od beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dotacji na planowane do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz na stronie internetowej Miasta Opola.

W związku z powyższym z dniem 10.05.2018r. został zakończony nabór Deklaracji przystąpienia do Programu „Czyste powietrze-oddech dla Opola” w ramach uchwały Nr XLVI/871/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017r.

11/05/2018 Marcin Węgrzyn
Kontakt
Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. +48 77 54 11 375
fax +48 77 45 11 876
Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole
tel. +48 77 45 11 800Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu