Herb Opole
14 listopada - Dzień Czystego Powietrza

Już 14 lat temu Fundacja Ekologiczna ARKA ustanowiła Dzień Czystego Powietrza właśnie  na dzień 14 listopada.

Celem akcji jest walka o czyste powietrze i uświadamianie społeczeństwu, jak poważne konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie palenie śmieci, odpadów meblowych, czy odpadów węglowych  w piecach domowych.

14/11/2018 Marcin Węgrzyn
Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza dla Miasta Opola

Opole jako jedno z pierwszych miast w Polsce będzie miało system do oceny dokładnego rozkładu zanieczyszczeń powietrza. Dotychczasowe informacje o skali i zmienności zanieczyszczeń pyłowych  na terenie miasta oparte były o stacje pomiarowe działające w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz czujniki jakości powietrza.

08/11/2018 Marcin Węgrzyn
Strażnicy mogą wystawiać mandaty za łamanie uchwały antysmogowej.


Od początku listopada strażnicy miejscy mogą wystawiać mandaty za łamanie przepisów prawa miejscowego, jakim jest uchwała antysmogowa. Stało się to możliwe dzięki zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
29/10/2018 Aleksandra Węgrzyn
Zachęcamy nauczycieli do prowadzenia lekcji na temat niskiej emisji i roli zieleni oraz do skorzystania z naszych materiałów edukacyjnych. Przygotowaliśmy scenariusze lekcji, karty pracy i prezentacje.
24/10/2018 Aleksandra Węgrzyn
Dodatkowe środki na wymianę pieców. Planujesz wymianę pieca? Złóż deklaracje!

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 5.5  Ochrona powietrza związanych z:

18/10/2018 Aleksandra Węgrzyn
Informacja Prasowa
Każde dziecko wie, że drzewa mają olbrzymie znaczenie w życiu człowieka i są bardzo ważnym składnikiem środowiska przyrodniczego. Ale czy wiedza na temat roli zieleni miejskiej w ochronie powietrza również jest tak powszechna?
11/10/2018 Aleksandra Węgrzyn
Kontakt
Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. +48 77 54 11 375
fax +48 77 45 11 876
Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole
tel. +48 77 45 11 800Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu