Herb Opole
Poradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych"

Ministerstwo Środowiska przygotowało poradnik dla obywateli „Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych”. Zawiera on praktyczne wskazówki oraz konkretne porady dotyczące odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych.

Zachęcamy do pobierania materiałów ze strony ministerstwa ⬇️

https://www.mos.gov.pl/…/poradnik-czyste-cieplo-w-moim-dom…/

14/12/2017 Aleksandra Węgrzyn
Kampania "Czyste powietrze - oddech dla Opola"

Od 1 grudnia 2017 r. ruszył pierwszy etap kampanii edukacyjnej „Czyste powietrze – oddech dla Opola” zorganizowanej przez Miasto Opole. W ramach akcji przygotowano materiały mające edukować mieszkańców Opola w kwestii powstawania zanieczyszczeń powietrza i ograniczenia niskiej emisji.

07/12/2017 Aleksandra Węgrzyn
Informacja dotycząca zagrożeń okresu zimowego oraz sposobu postępowania w przypadku ich wystąpienia
W czasie zimy 2017/2018, podobnie jak do tej pory, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu będzie codziennie monitorował poziomy stężeń uzyskiwanych na stacjach automatycznych. W przypadku stwierdzenia wystąpienia ryzyka przekroczenia lub przekroczenia wartości kryterialnych, przekazywany jest stosowny Komunikat do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i do Zarządu Województwa, a także zamieszczany na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu.
27/11/2017 Aleksandra Węgrzyn
KOMUNIKAT Dla Mieszkańców Miasta Opola
Informujemy, iż na podstawie podjętej przez Radę Miasta Opola w dniu 26 października 2017r. uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/683/16 z 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola, zarówno osoby  fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe, które zrealizowały zadania dotyczące zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne oraz montażu pomp ciepła lub kolektorów słonecznych, mają możliwość ubiegania się o udzielenie dotacji celowej na zrealizowane zadania i od dnia 20 listopada 2017r. mogą składać Wnioski o udzielenie dotacji w Urzędzie Miasta Opola.

 

22/11/2017 Aleksandra Węgrzyn
Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu
Przypominamy, że mieszkańcy Opola mogą na bieżąco śledzić jakość powietrza w mieście. Od 12 maja br. działa monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza, którego celem jest zbadanie zróżnicowania przestrzennego i czasowego zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10.
22/11/2017 Aleksandra Węgrzyn
Od 1 listopada 2017 roku weszła w życie tzw. uchwała antysmogowa podjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego.
15/11/2017 Aleksandra Węgrzyn
Kontakt
Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. +48 77 54 11 375
fax +48 77 45 11 876
Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole
tel. +48 77 45 11 800Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu