Herb Opole
ZMIANA TERMINU NABORU DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO „PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - ODDECH DLA OPOLA” OKREŚLAJĄCEGO ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI CELOWYCH

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XLVI/871/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” -  informuję, iż z dniem 18 sierpnia 2017r. zakończy się  nabór deklaracji  od beneficjentów (osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Opola) zainteresowanych uzyskaniem dotacji w roku 2017 na następujące zadania:

31/07/2017 Aleksandra Węgrzyn
31 sierpnia 2017r. zakończy się przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji dla zadań już zrealizowanych
Prezydent Miasta Opola
informuje,
iż z dniem 31 sierpnia 2017r. zakończy się przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Opola na podstawie uchwały Nr XXXV/683/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola.
07/07/2017 Aleksandra Węgrzyn
W dniu 22.06.2017r., prezydent Arkadiusz Wiśniewski oraz władze ECO - ciepło, podpisali porozumienie ws. programu "Czyste powietrze - oddech dla Opola"
Weź głęboki oddech i ciesz się czystym powietrzem!
W dniu 22 czerwca 2017r., Prezydent Arkadiusz Wiśniewski oraz władze ECO - ciepło, które lubię, podpisali porozumienie ws. programu "Czyste powietrze - oddech dla Opola". Jest to pakiet kompleksowych działań i konkretnych kwot wsparcia dla wszystkich tych, którzy zdecydują się zrezygnować z nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i zamienić je na jedno z ekologicznych rozwiązań.

22/06/2017 Aleksandra Węgrzyn
Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu już działa
Mieszkańcy Opola mogą już na bieżąco śledzić jakość powietrza w mieście. Od 12 maja br. działa monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza, którego celem jest zbadanie zróżnicowania przestrzennego i czasowego zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10.
17/05/2017 Amelia Rydz
KONTROLE PALENISK DOMOWYCH
Straż Miejska w Opolu w ramach działania naprawczego wynikającego z „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”, od listopada 2016r. intensywnie prowadzi kontrolę gospodarstw domowych, pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów.

 

12/05/2017 Amelia Rydz
II POSIEDZENIE KOMISJI DS. OPINIOWANIA WNIOSKÓW O DOTACJE
II posiedzenie Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielanie dotacji celowych z budżetu Miasta Opola
na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza,
realizowanych na terenie miasta Opola za nami
10/05/2017 Amelia Rydz
Kontakt
Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. +48 77 54 11 375
fax +48 77 45 11 876
Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole
tel. +48 77 45 11 800Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu