Herb Opole
KOMUNIKAT Dla Mieszkańców Miasta Opola
Informujemy, iż na podstawie podjętej przez Radę Miasta Opola w dniu 26 października 2017r. uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/683/16 z 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola, zarówno osoby  fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe, które zrealizowały zadania dotyczące zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne oraz montażu pomp ciepła lub kolektorów słonecznych, mają możliwość ubiegania się o udzielenie dotacji celowej na zrealizowane zadania i od dnia 20 listopada 2017r. mogą składać Wnioski o udzielenie dotacji w Urzędzie Miasta Opola.

 

22/11/2017 Aleksandra Węgrzyn
Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu
Przypominamy, że mieszkańcy Opola mogą na bieżąco śledzić jakość powietrza w mieście. Od 12 maja br. działa monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza, którego celem jest zbadanie zróżnicowania przestrzennego i czasowego zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10.
22/11/2017 Aleksandra Węgrzyn
Od 1 listopada 2017 roku weszła w życie tzw. uchwała antysmogowa podjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego.
15/11/2017 Aleksandra Węgrzyn
XIII edycja Dnia Czystego Powietrza
Jeśli kochasz dzieci, nie pal… odpadami. To właśnie nasze dzieci najbardziej narażone są na szkodliwość dymów z pieców domowych.
Miło nam poinformować, iż Miasto Opole znalazło się wśród ponad 100 gmin, w których realizujemy Dzień Czystego Powietrza.
15/11/2017 Aleksandra Węgrzyn
Krajowe wymagania emisyjne dla kotłów na paliwo stałe
Przyjęte zostały krajowe przepisy, które wprowadzają wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń z kotłów na paliwa stałe o mocy cieplnej do 500 kW. Opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe określające parametry emisji dla kotłów wprowadzanych do obrotu i użytkowania.
11/10/2017 Aleksandra Węgrzyn
ZMIANA TERMINU NABORU DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO „PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - ODDECH DLA OPOLA” OKREŚLAJĄCEGO ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI CELOWYCH

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XLVI/871/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” -  informuję, iż z dniem 18 sierpnia 2017r. zakończył się  nabór deklaracji  od beneficjentów (osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Opola) zainteresowanych uzyskaniem dotacji w roku 2017 na następujące zadania:

31/07/2017 Aleksandra Węgrzyn
Kontakt
Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. +48 77 54 11 375
fax +48 77 45 11 876
Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole
tel. +48 77 45 11 800Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu