Herb Opole

Rozpoczynamy kolejną kampanię edukacyjną w ramach programu "Czyste powietrze-oddech dla Opola", skierowaną do wszystkich mieszkańców Opola, w tym zwłaszcza do najmłodszych.

08/04/2021 Marcin Węgrzyn

Miasto Opole rozpoczęło kolejną kampanię edukacyjną dla opolan w ramach programu „Czyste powietrze-oddech dla Opola”. Jej celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej, tworzenie i utrwalanie nowych proekologicznych wzorców zachowań oraz pokazywanie zdrowotnych i społecznych korzyści, jakie wynikają z ograniczenia niskiej emisji. W dalszym ciągu będziemy zachęcać mieszkańców do aktywnego korzystania z utworzonych dotychczas systemów informowania o jakości powietrza oraz propagować wiedzę na temat prowadzonych przez Urząd Miasta działań w zakresie poprawy jakości powietrza. Kampania ta stanowi kontynuację podejmowanych wcześniej działań przez Miasto Opole pod nazwą „Czyste powietrze oddech dla Opola”, obejmujących również udzielanie dotacji na nowe ogrzewanie. W szczególności kampania ma na celu dostarczenie mieszkańcom wiedzy na temat:


 • niskiej emisji;
 • konsekwencji zdrowotnych, finansowych, prawnych i środowiskowych związanych z tzw. niską emisją oraz ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych;
 • źródeł informacji o aktualnym stanie jakości powietrza w miejscu zamieszkania;
 • sposobów efektywnego palenia oraz wykorzystania paliw;
 • działań ograniczających i zapobiegających niskiej emisji, możliwych do zastosowania przez mieszkańców;
 • możliwości pozyskania wsparcia finansowanego na likwidację węglowych źródeł ciepła.
W ramach przedmiotowej kampanii w 2021 roku:
 • wykonano ulotki na temat niskiej emisji i jej skutków oraz możliwości ubiegania się o dotację na zmianę sposobu ogrzewania z różnych programów, przeznaczone do rozdysponowania przez Straż Miejską; • przeprowadzono 6 zajęć lekcyjnych on-line w dniach od 26-30.03,2021r. przez platformę Clickmeeting dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia edukacyjne, poprzez połączenie nauki i zabawy, wyjaśniły najmłodszym mieszkańcom Opola zagadnienia dotyczące:
      -powietrza i jego składu;
      -gazów jako zanieczyszczenia powietrza;
      -akumulacji zanieczyszczeń – czyli tego gdzie gromadzi się smog;
      -ekologicznych źródeł energii.
Zajęcia prowadzone były w ramach umowy z firmą Airly sp. z o.o. przez doświadczonych edukatorów z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W ramach przedmiotowej kampanii edukacyjnej planuje się wkrótce m.in.:

 • opracowanie 10 postów do zamieszczenia na stronie internetowej/mediach typu FACEBOOK;
 • opracowanie filmu edukacyjnego (animacji), którego celem będzie przedstawienie instrukcji dla mieszkańca - beneficjenta odnośnie uzyskania dotacji z budżetu miasta Opola na zmianę sposobu ogrzewania; 
 • opracowanie komiksu wraz z grafiką, który będzie kontynuacją przygód Franka i drzewolan https://www.niskaemisjaopole.pl/komiks-franek-i-drzewolanie-kolejna-odslona-kampanii-edukacyjnej-w-ramach-programu-czyste-powietrze-oddech-dla-opola/rzc
 • przeprowadzenie konkursu z nagrodami dla dzieci przedszkolnych i szkolnych uczęszczających do klas 1-8 w szkołach podstawowych, dotyczącego przygotowania projektu maskotki promującej program „Czyste powietrze - oddech dla Opola”. W ramach konkursu przygotowana zostanie również informacja edukacyjna dla dzieci nt. niskiej emisji i jej wpływu na zdrowie ludzi.
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu