Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola został stworzony w celu określenia planu działań w zakresie obniżenia poziomu niskiej emisji spowodowanej spalaniem paliw w indywidualnych źródłach ciepła. Realizacja powyższego planu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy miasta, poprzez obniżenie ponadnormatywnych poziomów stężeń zanieczyszczeń, poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców miasta, uzyskanie konkretnego, wyznaczonego w Programie ochrony powietrza, efektu ekologicznego dla miasta Opola.
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA OPOLA (pobierz)
Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/strategiczne-dokumenty-w-zakresie-jakosci-powietrza/program-ograniczenia-niskiej-emisji-dla-miasta-opola