Herb Opole

KOMUNIKAT!

20/11/2019 Dominika Rucka
Dnia 19 listopada 2019r. Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wydał komunikat 6/PD/2019 dot. przekroczeń w dniu 26 października br. na obszarze miasta Opola dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 (lokalizacja punktu pomiarowego, w którym wystąpiło przekroczenie - ul. Koszyka).

Zakres analizy, na podstawie której stwierdzono wystąpienie przekroczenia obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.10.2019r.. Przypuszczalną przyczyną zarejestrowania przekroczenia wartości dopuszczalnego poziomu jest emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków, niekorzystnymi warunkami klimatycznymi w tym czasie czy też napływem zanieczyszczeń powietrza spoza granic strefy.

 

 

Dokładne informacje nt. komunikatu znajdziecie Państwo poniżej:

Komunikat o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu PM10
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu