Herb Opole

Kampania edukacyjna dla mieszkańców Opola

09/11/2020 Marcin Węgrzyn

Miasto Opole rozpoczęło kampanię edukacyjną. Jej celem jest edukacja mieszkańców Opola, w zakresie kształtowania świadomości ekologicznej, tworzenia i utrwalenia nowych proekologicznych wzorców zachowań oraz zdrowotnych i społecznych korzyści, jakie wynikają z ograniczenia niskiej emisji. Zamierzamy zachęcać mieszkańców do aktywnego korzystania z utworzonych dotychczas systemów informowania o jakości powietrza oraz propagować wiedzę na temat prowadzonych przez Urząd Miasta działań w zakresie poprawy jakości powietrza. Kampania ta stanowi kontynuację podejmowanych wcześniej działań przez Miasto Opole pod nazwą „Czyste powietrze oddech dla Opola”. W szczególności kampania ma na celu dostarczenie mieszkańcom wiedzy na temat m.in.:
• niskiej emisji;
• konsekwencji zdrowotnych, finansowych, prawnych i środowiskowych związanych z tzw. niską emisją oraz ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych;
• źródeł informacji o aktualnym stanie jakości powietrza w miejscu zamieszkania;
• sposobów efektywnego palenia oraz wykorzystania paliw;
• działań ograniczających i zapobiegających niskiej emisji, możliwych do zastosowania przez mieszkańców;
• możliwości pozyskania wsparcia finansowanego na likwidację węglowych źródeł ciepła.
Opracowano 15 postów do zamieszczenia na stronie internetowej/ mediach typu FACEBOOK, pakiet zawierający: 3 animacje, 3 GIF-y, 4 ikonografie, 5 postów statycznych oraz animacja (czas trwania min. 30 sekund z podkładem muzycznym, głosem lektora, plus napisy). Będą też materiały promocyjno-edukacyjne – torby z logo kampanii.


Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu