Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole
menu boczne

Dotacje na ekologiczne ogrzewanie oraz instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii ze środków budżetu Miasta Opola

Informujemy, iż na podstawie podjętej przez Radę Miasta Opola w dniu 26 października 2017r. uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/683/16 z 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola, zarówno osoby  fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe, które zrealizowały zadania dotyczące zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne oraz montażu pomp ciepła lub kolektorów słonecznych, miały możliwość ubiegania się o udzielenie dotacji celowej na zrealizowane zadania i do dnia 29 grudnia 2017r. mogły składać Wnioski o udzielenie dotacji w Urzędzie Miasta Opola.
 Wnioski, które wpłyną po 29 grudnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia oraz bez możliwości odwołania i zmiany decyzji w tej sprawie.

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/683/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa były przyjmowane wnioski od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji, poprzez częściowy zwrot poniesionych kosztów na zadania realizowane w lokalach i budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Opola, polegające na:

1) wymianie dotychczasowego systemu ogrzewania budynków i lokali opartego na paliwie stałym na ekologiczny system ogrzewania;

2) wykonaniu ekologicznego systemu ogrzewania w budynkach nowo wzniesionych lub w budynkach i lokalach dotychczas nieogrzewanych;

3) zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania (kolektory słoneczne oraz pompy ciepła).

 

Przez ekologiczne systemy ogrzewania rozumie się: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe oraz ogrzewanie kotłem na paliwo stałe, spełniającym wymagania klasy 5, według normy PN-EN 303-5:2012 (posiadającym certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji).

 

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola, zostały określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do ww. Uchwały.


Dofinansowanie nie jest udzielane, jeżeli zmiana systemu ogrzewania lub montaż kolektorów słonecznych/pomp ciepła dotyczy lokalu lub budynku, związanego z zarejestrowaną działalnością gospodarczą.

Procedura przyznawania i rozliczania dotacji jest realizowana według kryteriów określonych w Regulaminie, po ich kwalifikacji przez Komisję, do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta w danym roku budżetowym. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku budżetowym, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym, natomiast procedura naboru nowych wniosków zostanie wstrzymana.

Wnioski, można było składać do dnia 29 grudnia 2017r.:

1) w kancelarii Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz,
• w pn., wt. i śr. w godzinach 7:30-15:30;
• w czw. w godzinach 7:30-17:00;
• w pt. w godzinach 7:30-14:00;

2) w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, pokój 319,
• w pn., wt. i śr. w godzinach 7:30-15:30;
• w czw. w godzinach 7:30-17:00;
• w pt. w godzinach 7:30-14:00.

Osob do kontaktu: Pani Aleksandra Węgrzyn, Pl. Wolności 7-8, pokój nr 323, tel. 77/ 45 11 997.
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu