Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole
menu boczne

Alert RCB o bardzo złym stanie powietrza

02/11/2021 Joanna Witos

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o nowych powiadomieniach - Alert RCB (SMS-owe ostrzeżenie) rozsyłany będzie przy bardzo złym stanie powietrza. Alert otrzymywać będą wszystkie osoby przebywające w danym powiecie w którym prognozowane będzie przekroczenie poziomu alarmowego dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Osoby przebywające na terenie objętym Alertem RCB będą otrzymywały SMS o treści:

Uwaga! Dziś (data) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/alert-rcb-bedzie-uruchamiany-przy-zlej-jakosci-powietrza

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu