Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza dla Miasta Opola

Opole jako jedno z pierwszych miast w Polsce będzie miało system do oceny dokładnego rozkładu zanieczyszczeń powietrza. Dotychczasowe informacje o skali i zmienności zanieczyszczeń pyłowych  na terenie miasta oparte były o stacje pomiarowe działające w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz czujniki jakości powietrza.

Dzięki zastosowaniu modelowania rozprzestrzenienia zanieczyszczeń  uzyskano  czasowy i przestrzenny rozkład zanieczyszczeń na terenie całego miasta w rozdzielczości 1h. Oznacza to, że mieszkańcy  będą mogli sprawdzić jaki jest stan obecny  jakości powietrza dla każdego dowolnie wybranego miejsca, a nie tylko w punkcie pomiaru (np. tam, gdzie zlokalizowany jest czujnik) jak to miało miejsce dotychczas.

Mapa pomaga też porównać i raportować jakość powietrza w dzielnicach/rejonach miasta. Dzięki analizie danych bieżących i historycznych, wraz z oceną wpływu źródeł na stężenia (co jest możliwe, gdyż Miasto posiada bazę danych o źródłach niskiej emisji), dynamiczna mapa jakości powietrza pomoże ukierunkować  działania naprawcze w mieście, wykonywać analizy i przekrojowe raporty oraz pokazywać trendy zachodzących zmian.

To autorskie unikatowe rozwiązanie jest pierwszym tego typu systemem w Polsce, a może nawet i na świecie. Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery to system, który powstał i jest stale rozwijany w ramach projektu pn. „Inteligentne Sieci Sensorowe w Ochronie Powietrza (ISSOP)” docenionego jako projekt innowacyjny przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Uzyskał on dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dynamiczna Mapa jakości Powietrza dostępna jest pod adresem: https://atmopolis.pl/dynamic_map/opole.html
Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/dynamiczna-mapa-jakosci-powietrza-dla-miasta-opola/rzn