Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Czyste Powietrze Plus

W dniu 15.07.2022r. ruszył pilotażowy program Czyste Powietrze Plus zakładający prefinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych do 50% dla budynków jednorodzinnych.
Warunkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.
Fundusze zostaną przekazane bezpośrednio na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty podpisanie umowy o dotację.
Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego powinien złożyć końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego dokumentu przez beneficjenta.
Wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze Plus (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.

Kto może skorzystać?
Beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkową nowością jest zwiększenie maksymalnej wysokości dotacji o 10 tys. zł niż dotychczas, a mianowicie 47 tys. dla poziomu podwyższonego i 79 tys. dla poziomu  najwyższego.

Więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.opole.pl/aktualnosci/czyste-powietrze-plus


Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/czyste-powietrze-plus/r8q