Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

System prognoz jakości powietrza, który powstał w ramach projektu AIR TRITIA

System prognoz jakości powietrza powstał w ramach projektu AIR TRITIA. System ten zgodnie z zapisami celu projektu ma stanowić źródło informacji o przewidywanych chwilowych (jednogodzinnych) stężeniach zanieczyszczeń powietrza. Wynika to z faktu, że zaimplementowana do prawodawstwa krajów członkowskich Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy nakazuje, aby w przypadku gdy w określonym obszarze (strefie lub aglomeracji) istnieje zagrożenie, że poziomy zanieczyszczeń w powietrzu będą ponad normatywne w stosunku do określonych progów zawartych w załącznikach do wyżej wymienionej Dyrektywy, państwa członkowskie opracowują plany określające krótkoterminowe działania, podejmowane w celu ograniczenia zagrożenia lub skrócenia czasu występowania przekroczenia.
System prognoz krótkoterminowych zanieczyszczeń powietrza dla obszaru AIR TRITIA (PWS) opracowany jest przez IMGW PIB.

Z ww. prognoz można korzystać uruchamiając poniższy lin:
http://air-tritia-test.herokuapp.com/pl
Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/system-prognoz-jakosci-powietrza-ktory-powstal-w-ramach-projektu-air-tritia/rx3