Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Informacje o jakości powietrza dostępne na tablicach informacji pasażerskiej

Na 45 tablicach Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zainstalowanych na opolskich przystankach komunikacyjnych, wyświetlane są informacje dotyczące stanu jakości powietrza. Tablice wyświetlają poziom zawartości pyłu zawieszonego PM10 w mikrogramach na metr sześcienny oraz indeks jakości powietrza w zależności od stężenia pyłu PM10 w powietrzu.

Informacje o stężeniu pyłu PM10 pobierane są ze stacji zlokalizowanej przy ul. Koszyka, będącej częścią Państwowego Monitoringu Środowiska zarządzanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  

ttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/table/10374/3/1

Tablice wyświetlają tylko najnowsze dane - pomiar odbywa się co godzinę, a jego wynik od razu wyświetlany jest na tablicach.


Dzięki tej funkcjonalności mieszkańcy Opola zyskali łatwy dostęp do informacji na temat stanu jakości powietrza w mieście.

 

Wyjaśnienia dla mieszkańców:

Tablice zostały zainstalowane dzięki realizacji trzech projektów unijnych:

 

Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej stanowią jeden z elementów elektronicznego systemu obsługi pasażera, który obejmuje także instalację: 11 biletomatów stacjonarnych, 95 biletomatów mobilnych, nowoczesnych kasowników dwufunkcyjnych oraz uruchomienie dwóch portali internetowych dla pasażerów i wdrożenie karty e-bilet OPOLKA!

 

Wyświetlanie stanu jakości powietrza to tylko część informacyjna pro-środowiskowych zmian w opolskiej komunikacji miejskiej. Podstawą tych zmian jest zakup 61 nowych autobusów spełniających rygorystyczną normę emisji spalin EURO 6. Nie bez znaczenia jest także kompleksowa modernizacja zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, dzięki której znaczącemu skróceniu uległy ciągi technologiczne, dodatkowo stanowiska postojowe zostały wyposażone w instalacje elektryczną i pneumatyczną do zasilania autobusów dzięki czemu kierowca nie musi „rozgrzewać" autobusu przed wyjazdem na trasę. Wszystkie te działania mają swój wymierny efekt ekologiczny w postaci mniejszej emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta Opola i okolicznych gmin, do których docierają autobusy MZK Sp. z o.o.

Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/informacje-o-jakosci-powietrza-dostepne-na-tablicach-informacji-pasazerskiej/r3g