Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Dotacje na likwidację lub wymianę ogrzewania węglowego

Nowe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5. Ochrona Powietrza.

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z planowanym w listopadzie 2019r. przez Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, naborem wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 5.5  Ochrona powietrza związanych z:

Urząd Miasta Opola zbiera deklaracje od Osób Fizycznych oraz Wspólnot Mieszkaniowych zainteresowanych pozyskaniem dotacji.

Deklaracja ma charakter sondażowy. Nie jest wnioskiem o udzielenie dotacji, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców Opola, celem przygotowania przez Miasto Opole zbiorczego wniosku o dofinansowanie do Zarządu Województwa Opolskiego.

DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 25 października 2019r. w Urzędzie Miasta Opola, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8, III piętro, pok. 318. Kontakt:  tel. 77 54 11 375, 77 45 11 940.

Można uzyskać dofinansowanie do 68% kosztów kwalifikowanych. W deklaracji zgłosić można zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021.

Należy pamiętać, że złożenie deklaracji  nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i przyznaniem dotacji ! Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie przez Miasto Opole dotacji ze środków Unii Europejskiej.

Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

Z uwagi na konkursowy charakter naboru wniosków, złożone deklaracje będą weryfikowane pod względem możliwości uczestnictwa w projekcie, ze względu na konieczność spełnienia kryteriów udziału w konkursie.

Wzór deklaracji do pobrania poniżej:
wzor_deklaracji.pdf

Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/dotacje-na-likwidacje-lub-wymiane-ogrzewania-weglowego/r3v