Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Informacja ogólna

Dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" - Program rządowy

Program ma na celu poprawę jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wymianie nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

 

Podpisywanie umów do: 31.12.2027r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029r.

 

Z dofinansowania może skorzystać właściciel lub współwłaściciele budynków mieszkalnych, lub właściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych wyodrębnionych księgą wieczystą.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej jak i w wersji papierowej:

1.    Elektronicznie:
1)    Za pośrednictwem Serwisu gov.pl https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
2.    Wersję papierową wniosku można złożyć:
1)    Bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - ul. Krakowska 53, 45-018 Opole;
2)    Za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole;
3)    W urzędzie Miasta Opola dla nieruchomości położonych na terenie miasta Opola - Urząd Miasta Opola ul. Rynek 1A, 45-015 Opole lub Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:
1.    Podstawowy poziom dofinansowania – Beneficjenci, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł;
2.    Podwyższony poziom dofinansowania – Beneficjenci, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:  
1)    1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2)    2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
3.    Najwyższy poziom dofinansowania – Beneficjenci, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:  
1)    1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2)    1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

Dodatkowo w przypadku Beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą, roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, przy czym uśredniony dochód miesięczny  nie przekracza czterdziestokrotności (w przypadku  podwyższonego poziomu dofinansowania) lub dwudziestokrotności (w przypadku  najwyższego poziomu dofinansowania) kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.W urzędzie Miasta Opola znajduje się Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny
Programu „Czyste Powietrze”, do którego można się zgłaszać w razie napotkania problemów podczas składania wniosków w sposób elektroniczny. Niezbędna jest obecność wszystkich właścicieli nieruchomości.

Należy ze sobą mieć:
1.    Adres mailowy (gdy Beneficjent nie posiada konta na Portalu Generatora Wniosków o Dofinansowanie),
2.    Zaświadczenie z Miejskiego Centrum Świadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu (w przypadku gdy korzystamy z podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania),
3.    Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego – księga wieczysta,
4.    Numer księgi wieczystej, numer działki,
5.    Pełnomocnictwo (w przypadku gdy właściciel posiada pełnomocnika)
6.    Dochód wnioskodawcy/wnioskodawców,
7.    Dane wszystkich Beneficjentów (adres, nr PESEL),
8.    Powierzchnia przeznaczona pod działalność gospodarczą (w przypadku gdy jest prowadzona pod adresem inwestycji).

Więcej informacji na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Załącznik:
Dokument_podsumowujacy_audyt_energetyczny_22_04_2024.xlsx
Laczenie_dotacji_z_termomodernizacyjna_ulga_podatkowa_22_04_2024.pdf
Oswiadczenia_wspolmalzonka_wspolwlascicieli_wraz_z_klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_przez_WFOSiGW_22_04_2024.pdf
Pelnomocnictwo_wraz_z_klauzula_informacyjna_dotyczaca_przetwarzania_danych_osobowych_pelnomocnika_wnioskodawcy_22_04_2024.pdf
Regulamin_naboru_wnioskow_o_dofinansowanie_22_04_2024.pdf
Wzor_dyspozycji_wyplaty_zaliczki_22_04_2024.pdf
Wzor_oswiadczenia_dotyczacego_poprawy_lub_wyjasnienia_zapisow_protokolu_odbioru_wykonawcy_22_04_2024.pdf
Wzor_oswiadczenia_o_dokonaniu_zaplaty_za_faktury_22_04_2024.pdf
Wzor_oswiadczenia_wnioskodawcy_o_wyrazeniu_zgody_na_doreczanie_elektroniczne_22_04_2024.pdf
Wzor_protokolu_odbioru_prac_wykonawcy_z_klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_wykonawcy_22_04_2024.pdf
Wzor_umowy_beneficjenta_z_wykonawca_do_wykorzystania_w_przypadku_dotacji_z_prefinansowaniem_22_04_2024.pdf
Wzor_zaswiadczenia_operatora_sieci_dystrybucyjnej_dotyczy_mikroinstalacji_fotowoltaicznej_22_04_2024.pdf
Wymagania_izolacyjnosci_cieplnej_i_inne_wymaganoa_zwiazane_z_oszczednoscia_energii..pdf

Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/dofinansowania-na-ekologiczne-ogrzewanie/dotacje-celowe-ze-srodkow-nfosigw-na-realizacje-zadan-z-zakresu-ochrony-powietrza-w-ramach-programu-czyste-powietrze-program-rzadowy/informacja-ogolna