Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Dotacje celowe ze środków NFOŚiGW na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, w ramach programu „Czyste powietrze " – Program rządowy

Informacja ogólna

Dane statystyczne
Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/dofinansowania-na-ekologiczne-ogrzewanie/dotacje-celowe-ze-srodkow-nfosigw-na-realizacje-zadan-z-zakresu-ochrony-powietrza-w-ramach-programu-czyste-powietrze-program-rzadowy