Herb Opole

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

14/06/2021 Marcin Węgrzyn


Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - składanie deklaracji rozpocznie się od dnia 1 lipca 2021 r., od tego też dnia właściciel/zarządca istniejącego budynku ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji. Deklaracje będzie można składać:
-w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji;
- w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Opola.


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa będzie wprowadzał do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku "nowo" wybudowanych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw (art. 27g ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).

W przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw, termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej. Do centralnej ewidencji emisyjności budynków będą wprowadzane dane i informacje zawarte w deklaracji, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.


W pierwszej kolejności uprawnienia zostaną nadane Administratorowi lokalnemu w gminie. Administrator lokalny nada uprawnienia urzędnikom, którzy będą wprowadzali dane z deklaracji papierowej do systemu. Do systemu dane będzie mógł wprowadzać tylko urzędnik uwierzytelniony przez administratora lokalnego, który otrzyma dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB.

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554) nie przewidziano kwestii finansowania dodatkowego zatrudnienia pracowników na szczeblu gmin. Obowiązek inwentaryzacji budynków przez gminy wynika bezpośrednio z Programów Ochrony Powietrza. Zadaniem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w ramach tworzonej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jest dostarczenie narzędzia w postaci systemu teleinformatycznego, które te dane usystematyzuje oraz zgromadzi w jednym miejscu, aby w przyszłości w znaczący sposób ułatwić pracę jednostkom samorządowym. Aby osiągnąć cele projektu, obsłużyć zapotrzebowanie na inwentaryzację budynków oraz maksymalnie przyspieszyć i usprawnić jej realizację, GUNB zakłada dostarczenie do blisko 2500 gmin w Polsce oraz do Inspekcji Ochrony Środowiska– urządzeń mobilnych (tabletów) z dostępem do internetu oraz funkcją druku.


Reasumując,każdy właściciel/zarządca budynku musi wypełnić deklarację albo elektronicznie (wtedy nic nie musimy robić), albo wysłać w wersji papierowej, wtedy Urząd Miasta my wprowadza ją do systemu w ciągu 6 miesięcy - dla starego źródła lub w ciągu 30 dni w przypadku deklaracji dla nowego budynku.

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu