Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Alert RCB o bardzo złym stanie powietrza

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o nowych powiadomieniach - Alert RCB (SMS-owe ostrzeżenie) rozsyłany będzie przy bardzo złym stanie powietrza. Alert otrzymywać będą wszystkie osoby przebywające w danym powiecie w którym prognozowane będzie przekroczenie poziomu alarmowego dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Osoby przebywające na terenie objętym Alertem RCB będą otrzymywały SMS o treści:

Uwaga! Dziś (data) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/alert-rcb-bedzie-uruchamiany-przy-zlej-jakosci-powietrza

Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/alert-rcb-o-bardzo-zlym-stanie-powietrza/rxk