Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Ruszył rozszerzony miejski monitoring jakości powietrza

Od 2 stycznia uruchomiony został nowy system monitoringu jakości powietrza dla Opola. Dotychczas obejmował on 25 czujników firmy AIRLY, a obecnie mamy już dostęp do 40 lokalizacji.
W ramach systemu we wszystkich lokalizacjach dotychczasowych oraz nowych zamontowane zostały nowe czujniki, które są wyposażone w zasilanie awaryjne w postaci akumulatora, który zapewni działanie urządzenia przez minimum 4 dni, w przypadku braku zasilania oraz system powiadamiania o zmianie zasilania z sieciowego na akumulatorowe. Czujniki dokonują pomiaru co 5 (lub 10) minut i wskazują serię zmierzonych parametrów tj.: poziom stężenia pyłu PM10, pyłu PM2.5, temperaturę, ciśnienie i wilgotność. Wszystkie te dane są dostępne dla mieszkańców w formie mapy z „buźkami” na dotychczasowym portalu:  https://airly.eu/opole/.

Po kliknięciu kursorem na „buźkę” w wybranej lokalizacji, zostaną wyświetlone zmierzone przez czujnik w tej lokalizacji  parametry oraz  informacje dotyczące zalecanych aktywności na zewnątrz pomieszczeń,  ze względu na aktualne warunki jakości powietrza w danej lokalizacji.  Na stronie można znaleźć dane pomiarowe historyczne dla każdego czujnika oraz prognozę zanieczyszczenia pyłem PM10 na kolejne 24 godziny opracowaną na podstawie pomiarów historycznych oraz modelowania.

Dodatkowo udostępniona została dedykowana aplikacja na telefon „Powietrze w Opolu”, która jest do pobrania z Google Play lub iOS i zainstalowania na telefonie komórkowym. Aplikacja  zawiera wszystkie informacje o jakości powietrza dostępne na stronie, umożliwia to dodanie wybranych lokalizacji do ulubionych, tak by każdy mógł bez dodatkowego klikania na bieżąco obserwować jakość powietrza, w wybranej lokalizacji np. w  miejscu zamieszkania i pracy.

Funkcjonalności aplikacji Powietrze w Opolu:

Aplikację na telefon z systemem Android można pobrać tutaj https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.airly.powietrzewopolu&fbclid=IwAR3itbpdCW9nFIszJIDLHJhWUNWYCS-rp2eK6Va668ShfVwkhpSZJQCmtvA.

Aplikację na telefon z systemem iOS można pobrać tutaj https://apps.apple.com/pl/app/powietrze-w-opolu/id1490830975?l=pl.

Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/ruszyl-rozszerzony-miejski-monitoring-jakosci-powietrza/r3h