Herb Opole

KOMUNIKAT 2/PD/2020 z dnia 20.04.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu (Ostrzeżenie)

20/04/2020 Marcin Węgrzyn

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu[1] w roku 2020.


Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń bezno(a)pirenu, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.


 

1)      pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:

-        Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsArKr),

2)      pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:

-        Prudnik, ul. Podgórna (OpPrudPodgorMOB);

-        Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast);

-        Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego (OpStrzOpWyszMOB).


Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzo(a)pirenu, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia rocznej wartości docelowej na znacznym obszarze województwa.[1] 1 ng/m3 – średnioroczny poziom docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia

24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu