Herb Opole

Dotacje na usuwanie azbestu

05/03/2020 Marcin Węgrzyn

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Miasto Opole ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie Opola.


W związku z powyższym na podstawie §3 Uchwały nr XXXVIII/751/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032, Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola.  Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in.: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 31 marca 2020r. w Urzędzie Miasta Opola, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole, pokój 323, w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 730 – 1530, w czwartki w godzinach 730 – 1700 oraz w piątki w godzinach 730 – 1400 na formularzu wniosku, który można otrzymać w Urzędzie Miasta Opola w ww. Wydziale lub pobrać poniżej jako załącznik. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Miasta Opola o dofinansowanie zadania związanego z realizacją „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Miasta Opola nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Miasto Opole może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Opola, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8, pokój nr 323 lub pod numerem tel. 77 54 11 375.

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu