Herb Opole

Dofinasowanie z WFOŚiGW w Opolu do wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków oraz OZE, w formie niskooprocentowanej pożyczki z umorzeniem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzi nabór wniosków w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” składającego się z czterech części, umożliwiającego finansowanie przedsięwzięć polegających na:
  1. wymianie źródeł ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-PIEC),
  2. termoizolacji domów jednorodzinnych, w tym: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropodachu, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą (Program EKO-TERM),
  3. termomodernizacji domów jednorodzinnych, obejmującej termoizolację wraz z wymianą źródła ciepła na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-DOM),
  4. zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących w budowie (Program OZE).
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych położonych na terenie województwa opolskiego (w przypadku OZE istniejących, bądź będących w budowie jednorodzinnych budynków mieszkalnych).
Dofinansowanie w ramach Programu będzie udzielane w formie pożyczki z możliwością częściowego umorzenia, tj.:
-  do 30% wartości pożyczki - w przypadku Programu EKO-PIEC,
-  do 20% wartości pożyczki - w przypadku Programów: EKO-TERM i OZE
- do 30% wartości części pożyczki wypłaconej na wymianę źródła ciepła i do 20% wartości części pożyczki wypłaconej na termoizolację budynku – w przypadku Programu EKO-DOM.
Beneficjent będzie mógł otrzymać dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Zasady finansowania zostały zawarte w zasadach ogólnych programu „Ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” oraz jego częściach wskazanych powyżej.
Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach Programu prowadzony będzie w trybie ciągłym i trwać będzie od ogłoszenia o naborze opublikowanego na stronie www.wfosigw.opole.pl  do 31.12.2020 r.

Zarząd Funduszu zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia realizacji Programu przed upływem okresu, o którym mowa powyżej, jednak nie wcześniej niż 30 dni od dnia podania informacji o zawieszeniu lub zakończeniu naboru wniosków w ramach Programu na stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl.

Dane do kontaktu:
EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM
tel. 77 45 67 873 wew. 116, 108, 148, 147, 123, 117.
OZE
tel. 77 45 45 891 wew. 103, 150.
 
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu