Herb Opole

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

16/03/2021 Marcin Węgrzyn
Od 1 lipca 2021r. każdy obywatel będzie mógł online składać deklaracje dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. W deklaracji oprócz danych osobowych trzeba będzie wskazać adres nieruchomości, a przede wszystkim liczbę i rodzaje eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł spalania paliw oraz ich przeznaczenie i rodzaj wykorzystywanego paliwa. Głównymi celami CEEB jest poprawa jakości powietrza oraz udostępnienie organom administracji skutecznego narzędzia do walki z niską emisją.

Więcej informacji pod adresem: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/szefowa-gunb-odchodzimy-od-lokalnych-i-rozproszonych-informacji-na-temat 
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu