Herb Opole

Sejmik województwa opolskiego w dniu 30 stycznia br. przyjął program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola.

05/02/2018 Aleksandra Węgrzyn

Sejmik województwa opolskiego w dniu 30 stycznia br. przyjął program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola. Program zawiera diagnozę jakości powietrza ze względu na występowanie w powietrzu określonych substancji – to rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM 10, benzo(a)pirenem, pyłu zawieszonego PM 2,5, benzenu i ozonu. Program zawiera zestaw koniecznych działań naprawczych, które powinny wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Chodzi m.in. o działania dot. opalania budynków (m.in. ograniczenie emisji instalacji o małej mocy, likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach publicznych, termomodernizacje budynków), transportu (m.in. rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego, czyszczenie dróg na mokro) oraz ograniczeń emisji zanieczyszczeń z przemysłu. Wśród działań wspomagających wymieniono m.in. działania kontrolne, spójną politykę planowania przestrzennego, działania informacyjne  dot. m.in. prognozy jakości powietrza czy całoroczny zakaz używania dmuchaw do sprzątania ulic w strefie Opola. Koszty przeprowadzenia działań naprawczych w zakresie emisji sektora komunalno-bytowego dla Opola oszacowano na 22,5 mln zł.


Tekst programu znajduje się pod linkiem:

http://bip.opolskie.pl/2018/02/w-sprawie-przyjecia-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-opolskiej-i-miasta-opola-ze-wzgledu-na-przekroczenie-poziomow-dopuszczalnych-pylu-pm-10-i-poziomu-docelowego-benzoapirenu-oraz-poziomow-dopu-2/

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu