Herb Opole

KONTROLE PALENISK DOMOWYCH

12/05/2017 Amelia Rydz
Straż Miejska w Opolu w ramach działania naprawczego wynikającego z „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”, od listopada 2016r. intensywnie prowadzi kontrolę gospodarstw domowych, pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów.

 

Do końca 2016 roku Straż Miejska przeprowadziła w tym zakresie prawie 340 takich kontroli, w ramach których nałożyła 8 mandatów karnych, 4 pouczenia, sporządziła 2 notatki urzędowe, w celu skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Opolu oraz 1 zgłoszenie do Prokuratury Rejonowej w Opolu, za uniemożliwienie przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.
Od początku br. Straż Miejska przeprowadziła 339 kontroli, w wyniku których nałożyła 12 mandatów karnych, 3 pouczenia oraz sporządziła 1 zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Kontrole będą prowadzone w dalszym ciągu, przez cały okres sezonu grzewczego.
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu