Herb Opole

Kampania "Czyste powietrze - oddech dla Opola"

07/12/2017 Aleksandra Węgrzyn

Od 1 grudnia 2017 r. ruszył pierwszy etap kampanii edukacyjnej „Czyste powietrze – oddech dla Opola” zorganizowanej przez Miasto Opole. W ramach akcji przygotowano materiały mające edukować mieszkańców Opola w kwestii powstawania zanieczyszczeń powietrza i ograniczenia niskiej emisji.

W trosce o czyste powietrze
Celem akcji edukacyjnej jest informowanie mieszkańców o zagrożeniach związanych z niską emisją i metodach jej ograniczania. W pierwszym etapie postawiono na edukację mieszkańców na temat definicji niskiej emisji i jej wpływu na zdrowie. Do tego przygotowano pakiet łatwych do zapamiętania siedmiu działań, które mieszkańcy Opola powinni zastosować w walce z zanieczyszczeniem powietrza, w trosce o swoje zdrowie i bliskich.
Sposoby te podzielono na:
  • Długofalowe (stosowanie opału wysokiej jakości, wymiana starych pieców „kopciuchów” na piece 5 generacji, korzystanie z ekologicznych źródeł ogrzewania, zakaz palenia śmieci).
  • Doraźne (korzystanie z komunikacji miejskiej i carpoolingu).
  • Edukacyjne (budowa świadomości na temat niskiej emisji wśród lokalnej społeczności).
W przyszłorocznym etapie kampanii działania te zostaną poszerzone o kolejne rozwiązania.  Na ulicach i w internecie
Aby dotrzeć do różnorodnej wiekowo grupy odbiorców, sposoby na czyste powietrze są  prezentowane w różnych kanałach komunikacji. W internecie na portalu Facebook sposoby te są przedstawiane w formie edukacyjnych postów, infografik, GIF-ów i animacji. Na ulicach Opola zostaną rozwieszone plakaty informacyjne, które również zostaną przekazane m. in. do placówek oświatowych, zarządców nieruchomości, Straży Miejskiej, Rad Dzielnic, marketów .
Kampania „Czyste powietrze – oddech dla Opola” stanowi kolejny krok w działaniach Miasta Opola mających ograniczyć niską emisję. Od 1 listopada 2017 roku w województwie opolskim obowiązuje uchwała „antysmogowa”, uchwalona przez Sejmik Województwa Opolskiego, która zakazuje korzystania z najbardziej szkodliwych dla zdrowia opałów m.in. paliw stałych wykorzystujących węgiel brunatny, mułów i flotokoncentratów węglowych, drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %. Treść uchwały jest dostępna pod adresem http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/09/367-uch-antysmogowa-1.pdf
Pierwszy etap kampanii będzie trwał do końca 2017 roku.

Narzędzia zastosowane w pierwszym etapie kampanii:
  • Animacja „7 sposobów na czyste powietrze”, której zadaniem jest  informowanie i edukowanie mieszkańców Opola o stojących przed nimi możliwościami poprawy stanu powietrza.
  • Plakat „7 sposobów na czyste powietrze” obrazujący metody walki z niską emisją.


Ponadto na początku przyszłego roku zostaną wyemitowane 2 spoty radiowe o długości 30 sekund każdy, wpasowujące się w koncepcję aktualnych działań.
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu