Herb Opole

Dodatkowe środki na wymianę pieców. Planujesz wymianę pieca? Złóż deklaracje!

18/10/2018 Aleksandra Węgrzyn

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 5.5  Ochrona powietrza związanych z:

  1. wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne.
  2. likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych.

Wniosek o dofinansowanie złoży Miasto Opole. Zapraszam zatem zainteresowanych mieszkańców Opola do wypełnienia deklaracji dotyczącej chęci uczestnictwa w programie poprawy jakości powietrza.


Deklaracja ma charakter sondażowy
. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców Opola. Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków dofinansowania  dla  Miasta Opole.

 

DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 3 listopada 2018r. w Urzędzie Miasta Opola, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8, III piętro, pok. 324. Kontakt  tel. 77 4511997, 77 4511940.


Można uzyskać dofinansowanie do 68% kosztów realizacji inwestycji. Do wniosku zgłosić można zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020.

Należy pamiętać, że złożenie deklaracji  nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i przyznaniem dotacji ! Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie przez Miasto Opole dotacji ze środków Unii Europejskiej.


Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.


Z uwagi na konkursowy charakter naboru wniosków złożone deklaracje będą weryfikowane pod względem możliwości uczestnictwa w projekcie, ze względu na konieczność  spełnienia kryteriów udziału w konkursie.

Do pobrania: 
Wzor_Deklarcaji_RPO.docx

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu